Zapraszamy na szkolenie

USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU – PROGRAMOWANIE TERAPII. ELEMENTY METODY-WERBOTONALNEJ.

Termin 28 – 29 kwietnia 2018 (sobota w godz: 9-17, niedziela w godz: 9-13)

Koszt uczestnictwa: 180zł

Zapisy przez

Poruszane zagadnienia:

 1. Rozwój funkcji słuchowych. Deprywacja słuchowa.
 2. Niedosłuch – aspekt medyczny, logopedyczny i pedagogiczny.
 3. Uszkodzenia jednostronne i ich konsekwencje w rozwoju językowym.
 4. Typologie uszkodzeń narządu słuchu: aspekt medyczny i logopedyczny.
 5. Uszkodzenia narządu słuchu
 6. Wywiad surdologopedyczny.
 7. Funkcjonalna diagnoza surdologopedyczna.
 8. Rozwój mowy i zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu.
 9. Wychowanie słuchowe czy wychowanie słuchowo-językowe? Trening słuchowy.
 10. Metody i strategie w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu.
 11. Komunikacja alternatywna i wspomagająca.
 12. Naturalne języki migowe a system językowo-migowy.
 13. Karta Oceny Zachowań Komunikacyjnych (KOZK) i Karta Samooceny Umiejętności
  Komunikacyjnych (KSUK).
 14. CAPD – charakterystyka zaburzenia, diagnostyka i przedstawienie wybranych metod terapii.
 15. Przedstawienie wybranych pomocy logopedycznych i materiałów dydaktycznych.
 16. Teoretyczne podstawy metody werbo-tonalnej oraz systemu SVAG
 17. Sprzęt elektroakustyczny stosowany w terapii
 18. Samogłoski – rytm ciała i rytm fonetyczny
 19. Sylaby prymarne – rytm ciała i rytm fonetyczny
 20. Dyskusja

Zajęcia będzie poprowadzić Agnieszka Dziedzic – pedagog specjalny, logopeda-audiolog. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu pedagogiki specjalnej na seminarium naukowym: Lingwistyka edukacyjna. Zajmuje się programowaniem rozwoju językowego u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji.  Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów oraz Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki wczesnej diagnozy i terapii dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu oraz edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciel akademicki na studiach podyplomowych z zakresu logopedii i pedagogiki specjalnej. Autorka kilku artykułów naukowych dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu. Uczestniczyła w 6-miesięcznym stażu naukowo-dydaktycznym w Poliklinice SUVAG w Zagrzebiu, podczas którego zdobyła wiedzę i praktyczne umiejętności pracy z osobami z zaburzeniami mowy i komunikacji z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, sympozjach, warsztatach i szkoleniach. Od kilku lat związana z międzynarodowym ruchem “Wiara i Światło”.

 

 

 

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://inicjatywa.pulawy.pl/testimonials/positive-impact/
0
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne