Terapia logopedyczna skierowana jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Każde zajęcia są indywidualnie dopasowywane do potrzeb oraz zainteresowań pacjentów.
Gwarancją sukcesu jest systematyczność, determinacja i pozytywne nastawienie do terapii.

Zakres oferowanej pomocy logopedycznej w naszym Ośrodku:

Działania profilaktyczne:
1. Wczesna interwencja logopedyczna: masaż logopedyczny, oddziaływania na rozwój psychomotoryczny dziecka, usprawnianie percepcji słuchowej
2. Stymulowanie rozwoju mowy: wzbogacanie słownictwa, kształtowanie prawidłowych nawyków oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych
3. Ćwiczenia i zabawy logopedyczne dla dzieci mające na celu zapobieganie wadom wymowy i głosu
4. Ćwiczenia stymulujące prace analizatorów wzroku, słuchu i ruchu
5. Ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny, prawidłową analizę i syntezę słuchową oraz wzrokową

Oferta dla najmłodszych:
1. Kompleksowa diagnoza logopedyczna
2. Terapia zaburzeń mowy:

 • występujących w chorobach i schorzeniach neurologicznych (mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe, padaczka, autyzm, zespół Aspergera)
 • powstałych na wskutek wad zgryzu, rozszczepu podniebienia itp.
 • współtowarzyszących zaburzeniom słuchu
 • powstałych u dzieci bilingwalnych,
 •  dyslalii (potocznie wady wymowy)
 • Opóźnionego rozwoju mowy
 • Jąkania

3. Terapia trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysgrafii, dysortografii

Oferta dla rodziców:
1. Szkolenia i warsztaty z zakresu: rozwoju mowy dziecka, rodzaju i przyczyn najczęstszych zaburzeń mowy
2. Nauka praktycznego wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka, stymulowania wszechstronnej edukacji, nauka poprzez zabawę
3. Systematyczne porady i konsultacje

Oferta dla dorosłych:
1. Kompleksowa diagnoza logopedyczna
2. Terapia zaburzeń mowy:

 • Pojawiających się u osób laryngektomowanych, pacjentów z anomaliami w zakresie aparatu artykulacyjnego
 • Powstałych na skutek schorzeń neurologicznych, wypadków komunikacyjnych, nowotworów (afazja, pragnozja, dyzartria)
 • Jąkania

3. Usprawnianie komunikacji w demencji
4. Logopedia estetyczna:

 • Ćwiczenia z zakresu emisji głosu
 • Usprawnianie dykcji
 • Nauka prawidłowego oddychania