Magdalena Bury-Kamińska
Psycholog, logopeda,
W Inicjatywie od początku

Absolwentka psychologii – specjalność kliniczna i neuropsychologiczna oraz logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Edukacje kontynuuje na studiach doktoranckich.
Pracuje również jako asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu psychologii klinicznej dziecka, neuropsychologii i psychoonkologii.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Klinice Psychiatrycznej w Lublinie, Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie, Studenckiej Poradni Logopedycznej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Lublinie. Aktywna wolontariuszka i terapeutka w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi.
W pracy specjalizuje się w pracy zachowaniami trudnymi u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi bazując na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ).
Swoją wiedzę i doświadczenie pogłębia na wielu specjalistycznych kursach i szkoleń, m.in. z zakresu Terapii behawioralnej w teorii i praktyce (3-modułowy kurs bazowy), Technik SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi, Technik SAZ w pracy z osobą przejawiająca trudne zachowania, VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii, Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu, Racjonalnej Terapii Zachowania, Trudnych zachowań przedszkolaka. Strategii poznawczo-behawioralnych w pracy z trudnymi zachowaniami dzieci przejawiających problemy rozwojowe, Dialogu Motywującego, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Neurorozwojowych Badań Diagnostycznych, Języka migowego-1st., Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, Uszkodzeń narządu słuchu – programowania terapii logopedycznej. Wykorzystywania elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji oraz elementów Metody Krakowskiej (Metody wywoływania głosek, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®).
Jest również współautorką serii publikacji terapeutycznych „Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych”:
Część 1 – Jak rozpoczynać i kończyć rozmowę?, Część 2 – Jak rozmawiać z ludźmi? , Część 3 – Jak prosić i rozkazywać?, Część 4 – Jak się przedstawiać?, Część 5 – Jak dziękować? oraz Część 6 – Jak przepraszać?, a także książki terapeutycznej dedykowanej dzieciom i ich rodzicom: Trenuj mózg z Neuronkiem. Jesienne przygody w Neuronkowym Lesie.
Do swoich sukcesów może zaliczyć również autorstwo bądź współautorstwo artykułów w recenzowanych czasopismach bądź monografiach naukowych dotyczących problematyki występowania zmian poznawczych u pacjentów z chorobą nowotworową, behawioralnego podejścia do kształtowania komunikacji, dwutorowego programowania terapii logopedycznej z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC).

 

Anna Gajda
Neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej
W Inicjatywie od: 2015

Absolwentka Logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Neurologopedii na Uniwersytecie SWPS.  Doświadczenie zawodowe zdobywała  w ramach działalności Uniwersyteckiej Pracowni Logopedycznej, prywatnej praktyki zawodowej oraz w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach. W terapii wykorzystuje wiedzę na temat funkcjonowania sensomotorycznego  dostosowując metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W praktyce zawodowej skupia się nad rozwijaniem sprawności językowej i komunikacyjnej. Wykorzystuje różne metody pracy min. Metoda Werbo-Tonalna, Makaton, Wspomagająca i Alternatywna komunikacja (AAC),  integracja sensoryczna, masaż logopedyczny.

 

Paweł Romański
Oligofrenopedagog i dogoterapeuta, trener integracji społecznej, szkoleniowiec
W Inicjatywie od początku

Absolwent Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; specjalności: Oligofrenopedagogika oraz Edukacja Plastyczna. Pomysłodawca i koordynator niezliczonych akcji charytatywnych  i projektów na rzecz osób niepełnosprawnych. Pracował w kilku lubelskich fundacjach, m.in. Fundacja Alpha, Fundacja Hospicjum Małego Księcia, Fundacja Wolności.
Prowadzi autorskie szkolenia dla wolontariuszy oraz osób pracujących z niepełnosprawnymi.

 

 

 

Paulina Olszak
Pedagog – terapeuta, oligorenopedagog
W Inicjatywie od: 2015

Absolwentka Pedagogiki oraz Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie: specjalności – oligofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna, opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez praktyki na różnych szczeblach edukacji z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, a także w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wolontariuszka w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, szczególnie intelektualną oraz spektrum autyzmu. Bierze udział w licznych konferencjach i szkoleniach dotyczących terapii z dziećmi niepełnosprawnymi. W swojej pracy wykorzystuje metody między innymi Terapii Behawioralnej, Arteterapii, wiedzę z zakresu Terapii Integracji Sensorycznej, Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone.

 

Artur Lewkowicz
pedagog
W Inicjatywie od: 2017

Absolwent pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, specjalność – pedagogika socjalna i resocjalizacyjna. Doświadczenie zdobywał w świetlicy środowiskowej jako wychowawca pracując z dziećmi i młodzieżą, także jako wychowawca i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży – wolontariat. Trener Zastępowania Agresji i Umiejętności Społecznych, wciąż podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Studia podyplomowe ( w trakcie) – Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Ukończył szkolenia: VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii, LEGO®TUS, Terapia Ręki I i II stopnia, Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się AAC – szkolenie podstawowe I stopień, Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – Metoda Carole Sutton. Ukończył kurs pt. “Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?” oraz warsztaty “Wykorzystanie metody Child Space i Feldenkraisa do pracy z osobami z różnymi dysfunkcjami ruchowymi i neurologicznymi” i “Logogłoski – ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek”.

 

Ilona Cebula-Jędrak
neurologopeda
W Inicjatywie od: 2017

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, podyplomowych studiów logopedycznych oraz neurologopedycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, a także podczas pracy w Przedszkolach w Lublinie i Puławach.
Prowadzi terapię logopedyczną osób z zaburzeniami mowy i komunikacji, wykorzystując różne metody pracy dostosowane do potrzeb pacjenta. Ukończyła specjalistyczne szkolenia m.in. Makaton (Poziom I), PECS (Poziom I), szkolenie z metody prof. A. Tomatisa, trzystopniowe szkolenie z terapii behawioralnej, szkolenie z diagnozy narzędziem VB- MAPP, szkolenie z masażu logopedycznego, kinesiotapingu oraz metody Werbo-Tonalna. Warsztaty Neurologopedyczne Moduł I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy, Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją).

 

Emilia Myszkowska
psycholog
W Inicjatywie od: 2019

Absolwentka Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doświadczenie zdobywała w trakcie wolontariatu w Fundacji Chance Szansa dla niewidomych w Lublinie oraz praktyk w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Puławach. Obecnie pracuje z dziećmi na etapie szkoły podstawowej. Ukończyła specjalistyczne trzystopniowe szkolenie z terapii behawioralnej. Trener Umiejętności społecznych. Wciąż podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

 

Katarzyna Prochacka
Tyflo- i oligofrenopedagog, socjoterapeuta
W Inicjatywie od początku

Absolwentka Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
specjalności: Tyflopedagogika oraz Oligofrenopedagogika.
Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej na Kujawsko-Pomorskiej Wyższej Szkole w Bydgoszczy oraz studia z zakresu Socjoterapii w wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy jako pedagog specjalny oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego w przedszkolach integracyjnych w Lublinie, a także w ramach licznych wolontariatów.
Ukończyła specjalistyczne kursy z zakresu Metody Marianny i Christophera Knillów, pracy z dzieckiem z cukrzycą w placówkach oświatowych oraz kurs nauki Systemu Językowo- Migowego na poziomie elementarnym KSS-3. Przez wiele lat aktywnie działała w Zrzeszeniu Osób Niepełnosprawnych ALTER IDEM w Lublinie. Obecnie współpracuje z Fundacją Mam Marzenie i bierze udział w spełnianiu marzeń podopiecznych.

 

Kinga Adamska
Logopeda, pedagog – terapeuta, terapeuta miofunkcjonalny
W Inicjatywie od 2020

Absolwentka Pedagogiki ze specjalnościami resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych oraz logopedia z elementami resocjalizacji w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie, na kierunku Terapia i diagnoza pedagogiczna w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi, na kierunku Pedagogika ogólna w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. podczas praktyk studenckich w poradniach logopedycznych oraz w przedszkolach w Warszawie oraz w Łodzi, na oddziale neurologii i udarowym w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu. Odbyła staż w Centrum Terapii i Rozwoju „Logolekcje” w Warszawie oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie, w której następnie pracowała jako pedagog. Ukończyła specjalistyczne kursy, m.in. PECS (Poziom I), Nauczanie 9 kluczowych umiejętności porozumiewania się, Kinesiotapingu logopedycznego, Innowacyjnych metod elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii, Terapii Miofunkcjonalnej dla osób w wieku 9-99 wg Anity Kittel, Terapii ręki i zaburzeń motoryki małej, kurs Glottodydaktyki Ojczystojęzycznej i Glottoterapii prof. B Rocławskiego oraz Masażu Shantala. Swoją wiedzę i umiejętności poszerza na szkoleniach, m.in. z Oceny funkcjonalnej traktu ustno-twarzowego, Mioterapia, Fizjologicznej terapii miofunkcjonalnej FTM oraz Strategicznej Metody Usprawniania Realizacji Fonemów w dyslalii obwodowej SMURF wg prof. D. Pluty-Wojciechowskiej. Bierze również udział w konferencjach ogólnopolskich.

 

Anita Łuka
Logopeda
W Inicjatywie od 2021

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku logopedia z audiologią o specjalności logopeda kliniczny. W trakcie studiów należałam do Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS, gdzie mogłam doświadczyć jak wygląda praca z dziećmi oraz zdobyć umiejętności praktyczne. Odbywałam liczne praktyki szkolne oraz zawodowe w szkołach podstawowych. W latach 2019-2021 pracowałam w Szkole Podstawowej na stanowisku logopeda , gdzie prowadziłam terapię dzieci z grupy przedszkolnej oraz dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Od 2021r. prowadzę terapię dzieci w poradni logopedycznej. Swoją wiedzę poszerzam poprzez uczestnictwo w kursach oraz webinarach.

 

Izabela Stasiak
Fizjoterapeuta
W Inicjatywie od 2022

Absolwentka  Fizjoterapii w Puławskiej Szkole Wyższej oraz Wyższej Szkoły Społeczno- Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.
Terapeuta metod NDT-Bobath Basic,  NDT- Bobath Baby, oraz NDT- Bobath po uszkodzeniach Centralnego układu Nerwowego.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży z Zabużeniami  Neurorozwojowymi jak również w Dziennym Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną, w Fundacj ,,Stella” im. Agaty Orłowskiej jak również w Centrum Wspierania Rozwoju Małego Dziecka ,,STAŚ”.
Prowadzi rehabilitację celowaną dopasowaną do aktualnych potrzeb małego klienta, wspomaga się metodami Bobath, jak również masażem klasycznym, Trójpłaszczyznową Terapią Manualną wg. Zunkruft-Huber, Tkankami Miękkimi wg Ciechomskiego, KinesiologyTapingiem, oraz innymi metodami które celują na ruch prawidłowy lub zbliżony do prawidłowego.

 

Angelika Szymanek
Psycholog
W Inicjatywie od 2022

Absolwentka psychologii – specjalność kliniczna i neuropsychologiczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w sektorze pomocy społecznej wspierając dorosłych i dzieci doświadczających m.in. problemu przemocy w rodzinie oraz pracując z rodzinami zastępczymi. Jako psycholog oferowała pomoc psychologiczna wszystkim grupom wiekowym. Podczas pracy wykorzystuje elementy zaczerpnięte z terapii poznawczo-behawioralnej, Dialogu Motywującego oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyła szkolenie na temat profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych oraz trzystopniowy kurs z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Swoją wiedzę poszerza poprzez uczestnictwo w kolejnych kursach oraz webinarach.

 

Karolina Matwiejczyk
Psycholog
W Inicjatywie od 2022

Absolwentka psychologii – specjalność psychologia kliniczna i neuropsychologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zdobywała podczas praktyk studenckich w szkole podstawowej w Puławach, gdzie uczestniczyła m.in. w zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych i zajęciach w Sali integracji sensorycznej oraz wolontariatu w Towarzystwie Nowa Kuźnia w Lublinie – organizując zajęcia dla dzieci w klasach III szkoły podstawowej. Ukończyła szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych (TUS)” stopień I i II oraz szkolenie Stosowana Analiza Zachowania w terapii dzieci z ASD – kurs III stopniowy.

 

Tomasz Goluch
Fizjoterapeuta
W Inicjatywie od 2022