Jeżeli Twoje dziecko ma:

 • trudności szkolne
 • problemy z koncentracją uwagi
 • słabą koordynację ruchową
 • trudności w przyswajaniu języków obcych
 • dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię
 • zaburzenia przetwarzania słuchowego
 • nadpobudliwość psychoruchową
 • autyzm i różne zaburzenia rozwojowe
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia mowy

Jeżeli z podobnymi problemami zmagasz się w dorosłym życiu bądź zawodowo pracujesz głosem,

Zapraszamy do Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa na
TRENING SŁUCHOWY METODĄ PROF. ALFREDA TOMATISA

Prof. Alfred Tomatis uważał, że najważniejszą funkcją ucha nie jest słyszenie a słuchanie. Wyraźnie różnicował, pierwsze jako całkowicie bierne, drugie jako aktywne, wymagające świadomości, woli i zaangażowania. Prawidłowe słuchanie jest niezbędne do rozwoju uwagi i koncentracji, sprawności językowej i komunikacyjnej, umiejętności czytania i pisania, a także rozwoju ruchowego. Profesor Tomatis twierdził, że słyszenie jest zależne od czynników zewnętrznych, natomiast zdolność słuchania warunkowana jest przez procesy wewnętrzne, psychiczne. Francuski otolaryngolog, audiolog zwrócił uwagę, że istnieje zależność pomiędzy uchem, głosem, a ruchem. Jego wieloletnie badania pozwoliły na stworzenie urządzenia-Elektronicznego Ucha, które ma na celu naukę słuchania.
Trening słuchowy metodą prof. Alfreda Tomatisa pozwala wyeliminować występujące zakłócenia w komunikacji między uchem a mózgiem. Poprawia jakość słuchania poprzez stymulacje mózgu poprzez układ słuchowy. Cały trening polega głównie na słuchaniu odpowiednio dobranej muzyki na różnych częstotliwościach.

Trening słuchowy rozwija:

 • percepcję słuchową
 • uwagę i koncentrację
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • zdolności zapamiętywania uczenia się
 • koordynację ruchową, rozwój mowy
 • umiejętności czytania i pisania
 • naukę języków obcych
 • przetwarzanie sensoryczne
 • wykorzystywanie posiadanego potencjału

Jak wygląda trening:
Pracujemy na analogowym certyfikowanym szwajcarskim sprzęcie firmy Besson of Switzerland.

Pierwsze spotkanie (bezpłatne) poświęcone jest przeprowadzeniu testu uwagi słuchowej i lateralizacji. Terapeuta przeprowadza badanie audiometrem, przeprowadza wywiad i wypełnia kwestionariusz osobowy pacjenta.
Po tym spotkaniu trening dzielimy na dwa etapy:
I ETAP to 15 sesji słuchania, po 2 godziny każda, podczas których pacjent słucha odpowiednio dobranej muzyki na różnych częstotliwościach. W tym czasie może wykonywać różne aktywności, takie jak gry, zabawy. Słuchawki, którymi wykonywany jest trening nie ograniczają ruchów pacjenta. Spotkania odbywają się przez 3 tygodnie od poniedziałku do piątku.

II ETAP to 8 sesji aktywnych, po 2 godziny każda, w których poza sesją słuchania występuje 30 minutowa praca z mikrofonem.
Po zakończeniu każdego etapu ponownie wykonuje się test uwagi i lateralizacji słuchowej dla porównania efektów.

Po zakończeniu całego treningu następuje omówienie i podsumowanie przebiegu zajęć.

Masz pytania?
Chcesz wiedzieć więcej?
Przyjdź do nas na bezpłatną konsultacje połączoną z testem uwagi słuchowej i lateralizacji.

Umów się już dziś!
534 633 342