Otwieramy zapisy na letnią edycję Turnusów Intensywnej Indywidualnej Rehabilitacji.

I turnus   21 czerwca- 2 lipca 2021r

II turnus  5-16 lipca 2021r.

III turnus 19-30 lipca 2021r.

Zapraszamy do zapisów!

534 633 324

Przekazujemy podstawowe informacje odnośnie turnusu:

  1. Turnus składa się z 10 dni terapii. Każdego dnia uczestnik korzysta z 4 różnych zajęć po 45 minut każde.
  2. Ilość zajęć każdego dnia jest stała. Nie przewiduje się możliwości zwiększania bądź zmniejszania jednostek ćwiczeniowych.
  3. Turnus rozpoczyna się od przeprowadzenia diagnozy, określającej aktualny poziom rozwoju pacjenta oraz umożliwiającej ustalenie adekwatnych celów terapeutycznych, które są później realizowane na Turnusie. Czas trwania procesu diagnostycznego jest dostosowywany do umiejętności podopiecznego.
  4. Program terapeutyczny sporządzany jest indywidualnie dla każdego uczestnika na podstawie dokumentacji medycznej i terapeutycznej oraz wywiadu przeprowadzonego przed rozpoczęciem Turnusu.
  5. Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów składający się z fizjoterapeutów, logopedów, neurologopedów, trenerów umiejętności społecznych, psychologów, terapeutów ręki, pedagogów, terapeutów integracji sensorycznej.
  6. Po zakończeniu Turnusu każdy uczestnik otrzymuje dokument składający się z diagnozy dziecka, realizowanego programu terapeutycznego, jego przebiegu oraz zaleceń do pracy w domu. Opinia jest wydawana prze zespół diagnostyczno-terapeutyczny.
  7. W razie nieobecności uczestnika w trakcie turnusu organizator zobowiązuje się zrealizować zajęcia w innym, uzgodnionym wcześniej terminie. W przypadku braku możliwości ustalenia nowego terminu zajęć lub rezygnacji z Turnusu organizator zobowiązuje się do zwrotu 60% wartości niezrealizowanych zajęć.
  8. Opłatę za turnus należy uiścić najpóźniej pierwszego dnia zajęć.
  9. Rezerwacja miejsca na turnusie jest potwierdzona po opłaceniu zadatku w wysokości 500zł wartości turnusu, na podstawie wystawionej faktury.