Trening grafomotoryczny

Jedną z kluczowych umiejętności pierwszoklasisty jest pisanie. Przygotowuje się do niej od pierwszych dni życia, zaczynając od poznawania swojego ciała poprzez dotyk, doświadczanie różnorodności faktur oraz manipulowanie przedmiotami. Dodatkowo dzięki rozwojowemu wzmacnianiu mięśni możliwa jest właściwa pionizacja ciała, siedzenie przy stoliku czy wreszcie odpowiednie trzymanie kredki. Ostatnim etapem kształtowania się umiejętności pisania jest kreślenie na papierze. Wtedy warto jest wspomóc dziecko dzięki właściwie dobranym ćwiczeniom grafomotorycznym.

dav

Przykładem takiej pomocy mogą być karty do ćwiczeń grafomotorycznych przygotowujących do nauki pisania„Trening przed pierwszą klasą”, wydawnictwa „Harmonia”. Wykorzystamy je do pracy indywidualnej jak i grupowej,dzięki możliwości kopiowania kart. Na każdym arkuszu ćwiczeń jest miejsce na podpis i datę pracy, przez co możemy kontrolować postępy w nauce. Autorka (Olga Kłodnicka) pomocy daje możliwość stopniowego zwiększania trudności w pracy dziecka.

W procesie nauki pisania przewiduje trzy etapy:

  1. Przedelementarzowy – przygotowanie do pisania;
  2. Elementarzowy – wprowadzanie liter;
  3. Poelementarzowy – utrwalanie poznanych liter i praca z dłuższym tekście.

O tym jak długo będzie pracować dziecko decyduje osoba z nim pracująca– tempo zależne jest od jego indywidualnych możliwości. Wydanie jest przejrzyste i niedrogie.

Ćwiczenia pozwalają dziecku nabyć takie umiejętności jak: prawidłowa orientacja na płaszczyźnie, kreślenie od strony lewej do prawej,  trzymanie liniatury,płynność ruchów, kształtne kreślenie liter, odpowiednie ich łączenie. Karty pracy wprowadzają znaki interpunkcyjne. Zmniejszają też ryzyko późniejszych błędów w myleniu liter o kształtach graficznie podobnych (np. m-n, l-ł-t) lub ułożonych w płaszczyźnie (p,g,b,d). Ćwiczenia dostosowane są również do dzieci leworęcznych.

Poniżej przedstawiamy przykładowe prace naszych przyszłych przyszłych  uczniów.

201802141414-1 201802141414-3 201802141417-1 201802141417-2 201802141417-3

Paulina Olszak
Comments are closed.