W naszej placówce realizujemy opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zapraszamy Państwa do kontaktu. Razem opracujemy najkorzystniejszą dla Państwa dziecka terapię, która będzie brała pod uwagę wszystkie jego potrzeby.

Wczesna interwencja – wspomaganie rozwoju małego dziecka – to działania stymulujące rehabilituję, wspierające prawidłowy rozwój, zapobiegające pogłębianiu się stanu patologicznego, pozwalające na kompensację zaburzonych funkcji.

Wyjątkowo duża plastyczność układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju sprawia, że organizm jest bardziej podatny na stosowane programy usprawniania. Zdobywane umiejętności łatwiej się generalizują i są trwalsze.
W programie wczesnego wspomagania rozwoju opieramy się na naturalnej zdolności mózgu do tworzenia nowych połączeń oraz nadprodukcji komórek nerwowych u małych dzieci, które można wykorzystać w procesie rehabilitacji, kompensując uszkodzenia i braki. Nowe połączenia tworzą się w odpowiedzi na różnorodne bodźce zmysłowe, które dostarczamy dziecku podczas np. kontaktu z psem, masażu, spotkań w sali doświadczania świata, integracji sensorycznej oraz innych form wczesnej terapii.
Ta forma pracy jest szczególnie ważna dla wszystkich dzieci, u których podejrzewa się neurologiczne tło zaburzeń rozwoju.

Dlatego w naszym Centrum stawiamy na jak najwcześniejszą diagnozę i terapię. W zakresie wczesnej interwencji proponujemy również program wsparcia psychologicznego dla rodziców, którzy spodziewają się dziecka lub właśnie otrzymali diagnozę o nieprawidłowościach w rozwoju dziecka.