Świadczymy usługi opiniodawcze w ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Puławach „Centrum Terapii i Diagnozy INICJATYWA”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzic może wnioskować o wystawienie następujących opinii:

  1. Możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
  2. Potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym
  3. Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego
  4. Zwolnienia z nauki drugiego języka
  5. Nauki w klasie terapeutycznej
  6. Dostosowania wymagań edukacyjnych
  7. Specyficznych trudności w uczeniu się
  8. Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną