Trening Umiejętności Społecznych – czym jest?

Umiejętność jest czymś, co potrafimy zrobić w określonych sytuacjach. Natomiast umiejętność społeczna to zdolność do odpowiedniego zachowywania się w różnorodnych sytuacjach społecznych. Zatem czym jest Trening Umiejętności Społecznych i dla kogo jest przeznaczony?

 

TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych skierowany jest do osób mających problemy w komunikacji społecznej. Przede wszystkim korzystają z niego autystycy a także osoby z zespołem Aspergera czy ADHD, ale nie tylko oni. Założenia TUS opierają się na teorii kognitywnego nauczania społecznego Goldsteina. Terapia jest skierowana także dla dorosłych, przede wszystkim w przypadku zaburzeń osobowości, depresji, schizofrenii czy zaburzeń nerwicowych. Takie osoby często nie zdają sobie sprawy z tego, że swoim zachowaniem w różnych sytuacjach interakcji społecznej szkodzą innym lub sobie samym. TUS jest przeznaczony zarówno dla osób przejawiających zachowania agresywne, jak i nadmiernie nieśmiałych, lękliwych.

Zajęcia w ramach TUS mają za zadanie rozpoznać i wyeliminować zachowania niepożądane w relacjach społecznych i zamienić je na powszechnie akceptowalne. Podczas terapii inicjowane są różne scenki, gdzie niektórzy uczestnicy odgrywają określone role, natomiast pozostali członkowie grupy obserwują, a następnie analizują ich zachowanie. Terapeuta wskazuje, które wypowiedzi miały charakter asertywny, pasywny a które – agresywny. Nie ocenia, nie skupia się na błędach, używa tylko pozytywnych wzmocnień. Zdarza się, że sesje terapeutyczne są nagrywane, aby osoby biorące udział w terapii mogły później obserwować swoje własne zachowanie. Dzięki terapii jej uczestnicy udoskonalają się takie cechy jak koncentracja, komunikacja werbalna i niewerbalna czy wchodzenie w role społeczne. Czas trwania Treningu Umiejętności Społecznych jest zróżnicowany, przeważnie jest on podzielony na kilka spotkań trwających nie więcej niż 2 godziny. Zajęcia odbywają się w grupach kilkuosobowych. Elementami terapii TUS są m.in.: umiejętność inicjowania i podtrzymywania rozmowy, właściwego dyskutowania, pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, umiejętności odmawiania czy odczytywania uczuć i emocji. Osoby uczestniczące w zajęciach uczą się też, jak pohamować własną złość i agresje, przyjmować krytykę i reagować na nią w sposób akceptowalny społecznie i ponosić konsekwencje swoich działań. Celem terapii jest również podniesienie poczucia własnej wartości. Ważnym aspektem Treningu Umiejętności Społecznych jest także to, że niepożądane zachowania są eliminowane stopniowo, jedno po drugim. Zwiększa się wtedy szansa, że uczestnik faktycznie zmieni swoje zachowanie już po zakończeniu treningu.

Poziom rozwoju naszych umiejętności społecznych w dużym stopniu determinuje całe nasze życie. Wpływa bowiem na to, jak jesteśmy odbierani przez inne osoby. To od naszego poziomu umiejętności społecznych zależy, czy będziemy mieć przyjaciół, czy znajdziemy sobie partnera życiowego i pracę. Od umiejętności społecznych zależy także nasza samoocena. Nie ma więc wątpliwości, że są one dla nas bardzo ważne. Dla wielu osób Trening Umiejętności Społecznych jest niepowtarzalną szansą na rozwój swoich kompetencji w tym zakresie.

 

 

 

Opracował Paweł Skibniewski
Background photo created by kstudio – www.freepik.com

 

 

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://inicjatywa.pulawy.pl/testimonials/positive-impact/
0
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne