Terapia ręki

Terapia ręki jest to program stworzony na potrzebę usprawniania małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców mających na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów.

Ręka jako wyspecjalizowany narząd odpowiedzialna jest w naszym życiu za większość funkcji. Jej doskonałość polega na tym, że zarówno potrafi nam służyć jako silne narzędzie do popychania, podnoszenia ciężarów, siłowania się i jednocześnie potrafi wykonywać bardzo precyzyjne ruchy jak szycie czy pisanie.

Terapia ręki jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:
•    zaburzenia napięci w obrębie kończyny górnej
•    nieprawidłową postawę ciała
•    problemy z wykonywaniem codziennych czynności w samoobsłudze
•    problemy w zabawach manualnych
•    problemy grafomotoryczne
•    zaburzenie kontroli wzrokowo – ruchowej
•    problemy z koordynacją ruchową

Program terapii ręki odbywa się według określonego schematu:
•    powitanie
•    ćwiczenia rozmachowe
•    ćwiczenia manualne
•    ćwiczenia manipulacyjne w stawach śródręcza i palców
•    relaks
•    pożegnanie
rece2

Przygotowując plan terapii podchodzimy indywidualnie do potrzeb każdego dziecka, musimy sobie założyć cel do którego dążymy.
Jeśli posiadamy sprawne ręce jesteśmy w stanie wykonać dokoła siebie większość czynności. Sprawia to, że jesteśmy dużo bardziej niezależni od innych osób.

Comments are closed.