TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE – 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY

W dniach 24 – 25.11. oraz 01 – 02.12.2018r organizujemy duże szkolenie z zakresu terapii behawioralnej przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów i osób pracujących z dziećmi z zaburzeniami zachowania.
 
Aby zapisać się do udziału w szkoleniu należy wejść na stronę:
a następnie kliknąć w przycisk „zapisz się” , utworzyć profil na stronie PLTB i dokończyć proces rejestracji w szkoleniu.
 
PROGRAM:
 
1 spotkanie:
 
1. Behawioryzm z perspektywy historycznej;
 
2. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania i jakie jest jej miejsce we współczesnej nauce?
 
3. Obszary zastosowania Stosowanej Analizy Zachowania;
 
4. Teoria uczenia w praktyce;
 
5. Cele i zasady SAZ;
 
6. Podstawy SAZ w terapii, czyli kształtowanie motywacji;
 
7. Czego i jak uczyć?
-diagnoza funkcjonalna
-tworzenie programu terapeutycznego
-techniki nauczania
-dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;
2 spotkanie:
 
1. Czego i jak uczyć- kontynuacja
-tworzenie programu terapeutycznego
-techniki nauczania
-dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;
2. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku rówieśniczym.
 
3. Behawioralne rozumienie trudnych zachowań;
 
4. Pro- i reaktywne sposoby radzenia z trudnymi zachowaniami w oparciu o hierarchię Foxx’a.
 
Koszt udziału w szkoleniu: 1230zł
 
Podana cena jest ceną brutto. Zwolnienie z VAT możliwe jest tylko w przypadku finansowania kosztów szkolenia ze środków publicznych (finansowanie przez placówki oświatowe, inne placówki publiczne, z posiadanych środków grantów publicznych, etc). W przypadku gdy dany podmiot zainteresowany jest zwolnieniem z VAT, konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem PSTB.
 
Dla pozostałych osób zostanie wystawiona faktura w wysokości 1000,00 zł +23 % VAT, czyli 1230,00 zł brutto.
 
Harmonogram:
24.11.2018 od 09:00 do 19:00
25.11.2018 od 08:00 do 16:00
01.12.2018 od 09:00 do 19:00
02.12.2018 od 08:00 do 16:00
Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://inicjatywa.pulawy.pl/testimonials/positive-impact/
0
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne