“Nauczyciele polecają” – książki w tematyce autyzmu

Prezentowane pozycje książkowe przeznaczone są zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli, terapeutów, pracujących z dziećmi.  Niejednokrotnie mierzą się oni w swoim życiu, czy też pracy zawodowej z różnymi trudnościami wynikającymi ze specyfiki autyzmu.

 

Katarzyna Prystupa poleca:
„Nauka korzystania z toalety dla osób z autyzmem”, Maria Wheeler

Książka skierowana jest do rodziców, nauczycieli oraz początkujących terapeutów. Osoby z autyzmem należą do grupy ludzi, które mogą przejawiać największe trudności
z nauką korzystania z toalety, dlatego powinno się podejmować jak najszybsze działania mające na celu zapewnienie młodemu człowiekowi normalne funkcjonowanie.
Autorka prowadzi czytelnika krok po kroku – od pomocy w ocenie gotowości dziecka do nauki, poprzez tworzenie schematu zachowań i trening nawyków do tak praktycznych porad jak przygotowanie odpowiedniego ubrania. W książce znajdziemy między innymi omówienie problemów, które mogą pojawić się w trakcie nauki oraz liczne przykłady
z życia.

 

Aneta Misztal poleca:
„Autyzm na co dzień”, Alyson Beytien

„Autyzm na co dzień” autorstwa Alyson Beytien zawiera mnóstwo cennych porad, jak radzić sobie z codziennymi problemami występującymi u dzieci ze spektrum autyzmu. Autorka jest specjalistką, ale również mamą trójki dzieci z ASD. Na podstawie własnych doświadczeń, opisuje trudności związane m.in. z żywieniem, korzystaniem z toalety, echolaliami, czy relacjami społecznymi.

 

Beata Uzdowska poleca:
Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna”, A. Kołakowski, A. Pisula 

Autorzy książki Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna Artur Kołakowski oraz Agnieszka Pisula przybliżają czytelnikom behawioralną analizę trudnego, niepożądanego zachowania. Przedstawiają pomysły na poradzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, zachęcają do ich wykorzystania, ale także do krytycznego podejścia i poszukiwania innych rozwiązań, jeśli dane działanie, interwencja nie przyniesie skutku. Autorzy podkreślają, że niekiedy niezbędna jest pomoc, interwencja specjalisty.
Uwagę przykuwają liczne tabele, rysunki, przykłady z życia codziennego oraz podsumowania, które ułatwiają uporządkowanie wiadomości, tekst jest przejrzysty. Godne pochwały jest to, że książka zawiera rozdział techniki behawioralne – materiały do pracy, które pozwalają wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Książka przeznaczona jest zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli, terapeutów pracujących z dziećmi, którzy niejednokrotnie mierzą się w swoim życiu, czy też w pracy zawodowej z trudnymi zachowaniami dzieci i poszukują skutecznych sposobów radzenia sobie z nimi.

 

Sylwia Grobel poleca:
“Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera”, Jennifer McIlwee Myers

Często zastanawiamy się, czy dziecko z ASD kiedykolwiek będzie w stanie zdobyć pracę. Warto już dziś dać mu szansę nauczenia się umiejętności, które są w tym pomocne, umiejętności, które wspierają wykształcenie dobrych nawyków zawodowych.
Każda drobna rzecz jest w tym przydatna: wykonywanie prac domowych, punktualność, dobór stosownego ubrania, życzliwość, spędzanie wolnego czasu, radzenie sobie z kwestiami sensorycznymi, radzenie sobie z błędami i niepowodzeniami, czy inne podstawowe rzeczy, które dziecko musi opanować, aby móc funkcjonować w domu, w szkole, a z czasem w pracy.
Kiedy rozpocząć nauczanie tych umiejętności? Jennifer McIlwee Myers, autorka książki “Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera” przekonuje nas, że już teraz! Zauważa, że sukces osób z ASD w głównej mierze buduje się na umiejętnościach życiowych, które po prostu dają możliwość prowadzenia własnego życia. Trudności dziecka to nie powód, żeby odkładać uczenie go podstawowych umiejętności życiowych.
Całą książkę można po prostu połknąć, jest napisana prostym językiem. Zawarto w niej liczne przykłady z życia samej autorki, u której w dorosłym życiu rozpoznano Zespół Aspergera. Polecam tę książkę, gdyż kwestie związane z przygotowaniem do życia są według mnie najważniejsze w postępowaniu terapeutycznym.

 

Dariusz Borowski poleca:
„Autyzm. Przyczyny. Symptomy. Terapia”, Ewa Pisula

Autorką publikacji pod tytułem Autyzm. Przyczyny. Symptomy. Terapia jest prof. dr hab. Ewa Pisula, pracująca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zakładem Psychologii Rehabilitacyjnej. Jest uznaną specjalistką w dziedzinie zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży, a także znawczynią i badaczką autystycznego spektrum zaburzeń. 

Pierwsze wydanie książki Ewy Pisuli, ukazało się w 2010 roku. Dla czytelnika, który spotyka się z tą publikacją po raz pierwszy, tytuł może przywodzić na myśl zbyt encyklopedyczny czy uniwersytecki charakter treści. Sugeruje bowiem, czysto kliniczne
i pragmatyczne podejście do autyzmu. Jednak mimo podręcznikowego stylu publikacji, emanuje z niej ludzkie i rzeczowe podejście do omawianych zagadnień. Autorka, przedstawia temat w pięciu zasadniczych segmentach. W pierwszym, tłumaczy czym jest autyzm
i charakteryzuje go. W drugim, wymienia i opisuje najczęstsze objawy tego zaburzenia. Trzeci rozdział poświęcony jest zagadnieniu wczesnego wykrywania autyzmu. Czwarty, wskazuje konkretne modele interwencji jakie należy zastosować wobec dzieci z autyzmem zdiagnozowanym. Piąty zaś, to ukłon w stronę rodziców dzieci autystycznych, gdzie autorka wyjaśnia jakie konkretnie kroki mogą podjąć rodzice/opiekunowie jeśli chodzi o terapię dziecka z autyzmem. 

Publikacja Ewy Pisuli uświadamia, że nie warto poddawać się stereotypom, nie warto żyć w oparach opinii wypowiadanych przez osoby, które posługują się jedynie skrótami myślowymi, słysząc słowo „autyzm”. Gdyż w rzeczywistości jest to jedynie, lub aż, inny sposób funkcjonowania, inny sposób postrzegania i odbioru bodźców. Autorka wskazuje, że nie ma dwóch takich samych osób z autyzmem. Każdy autysta, jest osobowością dalece indywidualną. Nie prezentuje też uniwersalnej drogi postępowania dotyczącego dzieci z tym zaburzeniem. Książka ta, jest pozycją obowiązkową nie tylko dla specjalistów, ale przede wszystkim dla rodziców, którzy na co dzień, poświęcają maksimum swojego czasu i energii, swoim dzieciom, które, przez autyzm nie są gorsze, ale po prostu potrzebują więcej czasu i zrozumienia.

 

Katarzyna Kowalska poleca:
„1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera” Ellen Notbohm, Veronica Zysk

Książka stanowi zbiór porad i rzeczowych działań, które pomogą rodzicom             i terapeutom dostosować rzeczywistość i ułatwić funkcjonowanie osób ze spectrum autyzmu. Lektura zawiera konkretne przykłady i rozwiązania problemów z zakresu integracji sensorycznej, komunikacji, zachowania, życia w społeczeństwie i szkole. Sięgając po tę pozycję, czytelnik bez problemu odnajdzie interesujące go zagadnienie, gdyż książka podzielona została na rozdziały i liczne podrozdziały. Napisana jest prostym, przejrzystym językiem, może więc być źródłem inspiracji i wsparcia.

Comments are closed.