Kulinarni Odkrywcy

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, w ramach tego wydarzenia przygotowaliśmy książkę kucharską “Kulinarni Odkrywcy” dedykowaną naszym podopiecznym.

Dzieci ze spektrum autyzmu często mają trudności z samodzielnym planowaniem i wykonywaniem czynności. Mają tendencję do używania przedmiotów niezgodnie z ich przeznaczeniem. Często wymagają podpowiedzi lub wielokrotnego powtarzania instrukcji, które muszą być dzielone na wiele prostych komunikatów, aby były zrozumiane i zapamiętane. Jednym z nadrzędnych celów prowadzenia działań terapeutycznych u osób z autyzmem, ale też z innymi niepełnosprawnościami jest dążenie do ich samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu.

Podczas wspólnego przygotowywania posiłków dzieci uczą się samodzielności, planowania i wykonywania poszczególnych wzorców ruchowych oraz koncentrowania wzroku na tym, co robią dłonie. Gotowanie daje możliwość doświadczania właściwości przedmiotów (smak, zapach, konsystencja, wygląd) i oswajania się z różnorodnymi doznaniami sensorycznymi.
Przygotowywanie posiłków rozwija umiejętności manualne, a stymulowanie obszarów w korze mózgowej odpowiedzialnych za motorykę małą, pośrednio wpływa na aktywizowanie sąsiadujących z nimi obszarów mowy. Prezentowane propozycje różnorodnych przepisów i sposobów ich wykonania, dają także możliwość poszerzania wiedzy i słownika m.in. o nazwy produktów, sprzętów i czynności. Nie można zapomnieć o nieocenionym wpływie wspólnego kucharzenia na wzmacnianie więzi pomiędzy dzieckiem, a dorosłym oraz podnoszeniu poczucia własnej wartości.

 

Materiały do pobrania:

  1. Sałatka jarzynowa – strona a
  2. Sałatka jarzynowa – strona b
  3. instrukcja “jak korzystać z książki”

 

Proponowana przez nas książka kucharska, to pomysł na ułatwienie nauki samodzielnego przygotowywania posiłków. Książka oparta jest na strategii czytania uczestniczącego. Zawiera przepisy zaprezentowane w formie planów aktywności, dzięki którym dziecko może za pomocą przedstawionych łańcuchów zachowań, krok po kroku przygotować wybrany posiłek. Pozwala to łączyć naukę z lubianymi przez dzieci aktywnościami i sprawia wiele radości i satysfakcji.
Smacznego 🙂

 

Comments are closed.