Zimowy TIR

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy zimowy TIR -Turnus Intensywnej Rehabilitacji. Jest to zorganizowana forma intensywnej rehabilitacji z wykorzystaniem różnorodnych technik i metod terapeutycznych.  W Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa można korzystać z letnich i zimowych turnusów. Przed rozpoczęciem zespół terapeutów składający się ze specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, neurologopedów, fizjoteraputów, terapeutów ręki, terapeutów treningu umiejętności społecznych, terapeutów integracji sensorycznej, dogoterapeutów zapoznaje się z aktualną dokumentacją medyczną i psychologiczno-pedagogiczną oraz wyznacza cele terapeutyczne. Letni turnus rehabilitacyjny  jest bardzo pracowity. Trwa przez dwa tygodnie i rozpoczyna się diagnozą. W zależności od tego czy w danym momencie istotne jest określenie wieku rozwojowego dziecka, czy szczegółowa ocena danej sfery, określamy narzędzie diagnostyczne. Spośród bogatej oferty diagnostycznej ośrodka najczęściej wykorzystywanymi narzędziami podczas turnusu są: Profil Psychoedukacyjny PEP-R, Test Rozwoju Językowego, Całościowe Badania Logopedyczne, Test Matryc Ravena, Inwentarz do Oceny Postepu w Rozwoju spolecznym Gunzburga PAC, Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia. Przeprowadzona diagnoza pozwala wyznaczyć szczegółowe cele realizowane podczas czterech jednostek zajęciowych dziennie, przez okres dwóch tygodni. Po zakończeniu następuje ewaluacja programu. Diagnoza oraz dalsze zalecenia są przekazywane na indywidualnych spotkaniach z rodzicami. Ponieważ większość testów określa możliwość wykonania rediagnozy po upływie co najmniej 12 miesięcy, zimowy turnus ma nico inną formę. Na podstawie obserwacji uczestniczącej i zebranych danych dokonywana jest ocena postępów dziecka i weryfikacja dalszych celów terapeutycznych.

_DSC8511

_DSC8515

Wiedząc, że zabawa stanowi istotny czynnik w rozwoju dziecka,  daje możliwość zdobycia doświadczenia i wiadomości, pobudza do myślenia, twórczości, stwarza  możliwości do komunikacji jest ona nieodłącznym elementem terapii. Stawiając dziecku wyższe wymagania przechodzimy od zabawy funkcjonalnej do symbolicznej, która kształtuje myślenie abstrakcyjne. Do takiej zabawy świetnie zostały wykorzystane filcowe, samodzielnie wykonane  zabawki.

_DSC8530 _DSC8531

Nie zapominając o obowiązkach wnuków wobec zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka,nasi podopieczni w ramach terapii ręki własnoręcznie tworzyli laurki. Był to tylko pretekst do ćwiczeń precyzyjnych ruchów rąk, kształtowania właściwej koordynacji okoruchowej, utrwalaniem prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego, przekraczania linii środkowej ciała.

DSC_2776

Pora roku zachęca do zdobywania wiedzy i poszerzania słownika z zakresu zabaw zimowych. Materiał graficzny uzyskany za pomocą platform i serwisów, z których korzysta ośrodek, uatrakcyjnił doskonalenie wykonywania działań matematycznych, ćwiczenia czytania i pisania, funkcji wzrokowych. Ciekawiej jest uczyć się dodawania na śniegowych kulach, niż na liczydle.

Podczas całego zamieszania, na każdym kroku, kładziemy nacisk na spontaniczną komunikację oraz kształtowanie umiejętności społecznych. Modelujemy sytuacje stwarzając pole do zadawania pytań, upominania się, komentowania, witania, relacjonowania zarówno podczas zajęć z logopedą jak i pedagogiem czy fizjoterapeutą. Z  wielką radością i dumą odpowiadamy na każde zadane pytanie.

_DSC8509

_DSC8525

Nie mogło też zabraknąć czasu na relaks i dostarczenie zmysłom odpowiednich bodźców. Z każdym turnusem w ośrodku pojawia się nowy, specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne, narzędzia diagnostyczne ułatwiające pracę.  Czasami korzystamy też z pomocy, których autorami są nasi terapeuci. Dotychczasowe doświadczenie w pracy ze sprzężonymi zaburzeniami pozawala stwierdzić, że nie ma złotego środka w terapii. Właściwy wydaje się otwarty umysł i bogaty warsztat pracy w planowaniu terapii .Cały zespół podnosi swoje kwalifikacje na szkoleniach, warsztatach i konferencjach poznając nowe techniki i metody terapeutyczne. Chętnie wymieniamy doświadczenia z innymi ośrodkami.

A.G

Comments are closed.