Mutyzm wybiórczy – gotowi na nowe wyzwania w Inicjatywie

W grudniu minionego 2016 roku w „Inicjatywie” odbyło się szkolenie „Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie”. Na nasze zaproszenie z Warszawy przyjechała do nas mgr Barbara Ołdakowska-Żyłka,  założycielka pierwszej w Polsce Poradni Terapii Mutyzmu „MÓWIĘ”, fundacji na rzecz osób dotkniętych mutyzmem wybiórczym oraz portalu poświęconego mutyzmowi www.mutyzmportal.pl.

W trakcie szkolenia nasz zespół poszerzył wiedzę na temat kryteriów diagnostycznych  mutyzmu wybiórczego, przyczyn jego pojawienia się u dziecka, możliwych objawów i trudności, a także zasad udzielania pomocy dziecku i jego rodzinie.
Untitled 2

Po wykładzie i intensywnej pracy warsztatowej… Untitled 4

nastąpiły prezentacje wniosków poszczególnych grup:

Untitled 3

A na zakończenie wspólne zdjęcie uczestniczek szkolenia wraz z uzyskanymi dyplomami oraz prowadzącą.

Untitled 5

Tym samym nasza załoga przygotowała się do pracy z nową grupą małych pacjentów – dzieci dotkniętych mutyzmem wybiórczym.

Czym więc jest mutyzm wybiórczy?
Jest to zaburzenie wieku dziecięcego charakteryzujące się tym, że dziecko w pewnych sytuacjach rozmawia swobodnie, podczas gdy w innych nie odzywa się wcale. Stan taki utrzymuje się dłużej niż miesiąc, a jego początek przypada na wiek od 2 do 5 lat. Zaburzeniu temu towarzyszą charakterystyczne cechy osobowości tj. wycofanie, lękliwość, nadmierna wrażliwość, perfekcjonizm, czy upór. Dziecko z mutyzmem potrafi mówić i pragnie tego, ale towarzyszący mu lęk sprawia, że w sytuacjach, gdy nie czuje się bezpiecznie, nie może się odezwać. Zburzenie to częściej występuje u dziewczynek oraz dzieci dwujęzycznych, lecz obecnie wiadomo już, że rozwija się na podłożu genetycznym.

Optymistycznym aspektem jest możliwość całkowitego wyleczenia mutyzmu wybiórczego. Aby to było możliwe, bardzo ważne jest jego wczesne rozpoznanie oraz podjęcie intensywnej pracy terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną. Proces zdrowienia może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

 

 

Aleksandra Białek

 

Comments are closed.