ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie w formie umowy zlecenie terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Puławach w ramach Projektu Bezpieczna Przystań Vigor współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

zapytanie ofertowe – terapeuta zajęciowy

Comments are closed.