Makaton pomocą dla dziecka niemówiącego

Makaton to jedna z metod komunikacji alternatywnej, która wspomaga rozwój mowy oraz proces komunikacji. Wykorzystuje się w niej gesty (znaki manualne) oraz/lub symbole (znaki graficzne), przy czym zarówno gestom, jak i obrazkom zawsze towarzyszy MOWA. Gesty towarzyszące mówieniu mogą także wpływać na poprawę rozumienia kierowanych do dziecka słów.

makaton

fot. psouu.mielec.pl

Komunikacja alternatywna staje się narzędziem, dzięki któremu dziecko może komunikować się z otoczeniem, być zrozumiałe dla innych, może po prostu być sobą. U tych dzieci, u których rozwój mowy jest opóźniony (z różnych przyczyn), a porozumiewanie się w relacji rodzic-dziecko, dziecko-rówieśnicy jest utrudnione, warto zastanowić się nad wprowadzeniem dodatkowej możliwości nauki.

makaton2

W praktyce logopedycznej niejednokrotnie obserwujemy wzrost frustracji, agresji, zachowań trudnych u podopiecznych, którzy na chwilę obecną nie mają żadnych szans na skuteczne przekazanie swoich pragnień, potrzeb. Zdarza się i tak, że dziecko będąc niezrozumiałe, wycofuje się z kontaktu, nie podejmuje żadnej inicjatywy, staje się bierne. Takie reakcje na własne trudności nie pomagają rozwijać się i wzrastać dziecku w poczuciu akceptacji i bezpieczeństwa. Po wprowadzeniu metody komunikacji alternatywnej (dopasowanej do możliwości dziecka) niejednokrotnie daje się zauważyć znaczną poprawę funkcjonowania u dzieci, których wreszcie uczyniono prawdziwymi partnerami rozmowy.
„Gdy dziecko nie mówi, nie znaczy, że nie ma nam nic do powiedzenia”.
(dr B.B. Kaczmarek, autorka polskiej wersji metody Makaton).

 

Pamiętajmy o tym!

 

Aneta Piekoś

Comments are closed.