Informacja o projekcie Bezpieczna Przystań Vigor

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z umowy Nr 84/RPLU.11.02.00-06-0060/18-00 o dofinansowanie projektu pn. Bezpieczna Przystań Vigor w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 zawartej pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Puławy/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, informuję, że :

Od dnia 1 czerwca 2019r. Miasto Puławy/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Inicjatywa”. rozpoczyna realizację  projektu –  Bezpieczna Przystań Vigor.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ( oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, działanie 11.2. usługi społeczne i zdrowotne)

Celem głównym Projektu jest   zwiększenie dostępności usług społecznych  i zdrowotnych osób w wieku 60 lat i powyżej 60 – go  roku życia z terenu miasta Puław w okresie od 1 czerwca 2019 – do 31 maja 2022 r.  poprzez stworzenie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych .

Planowane działania projektowe ukierunkowane są na poszerzenie oferty usług społecznych na rzecz osób starszych  niesamodzielnych w wieku 60 lat i powyżej 60 roku życia i ich realizację  w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych – DDPOS ( 30 osób), zwiększenie dostępności  specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (30 osób) oraz umożliwienie wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. Oferta usług społecznych DDPOS będzie  zawierała usługi pielęgniarskie, rehabilitację, terapię zajęciową, pomoc pracownika socjalnego, wsparcie psychologa i animatora, zapewnienie dwóch posiłków w Ośrodku.

Wartość całkowita projektu wynosi : 1 774 964,94 zł

Wkład Unii Europejskiej wynosi : 1 686 216,69 zł

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://inicjatywa.pulawy.pl/testimonials/positive-impact/
0
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne