III stopniowy kurs terapii behawioralnej

45 godzin praktycznego szkolenia pod okiem doświadczonych praktyków.

ZAPISY PRZEZ —> FORMULARZ <—

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów – nauczycieli, logopedów, psychologów, terapeutów i innych specjalistów jak również dla studentów kierunków związanych z działalnością oświatową i terapeutyczną.

W szkoleniu mogą również uczestniczyć rodzice dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania oraz z trudnościami związanymi z nauką i zachowaniem w szkole lub przedszkolu i w domu na co dzień.

  • Chcesz mieć sposób na trudne zachowania?
  • Chcesz nauczyć się rozwiązywać problemy z krzykiem, padaniem na podłogę, odmawianiem jedzenia i niechęcią do nauki?
  • Chcesz nauczyć dziecko z ASD mówić i bawić się, kolorować i pisać, myć zęby i ręce, samodzielnie chodzić do toalety i samodzielnie zasypiać?
  • Chcesz pomóc dziecku opanować złość, agresję i autoagresję, przezwyciężyć napady lęku i paniki, radzić sobie z sensoryzmami?

POMOŻEMY CI ROZWIĄZAĆ TE PROBLEMY!!!

  • Damy Ci gotowe rozwiązania na wiele problemów związanych z uczeniem i wychowaniem dzieci z ASD.
  • Przedstawimy szczególne przypadki i omówimy strategie reagowania w trudnych sytuacjach życiowych.
  • Wiedzę zdobytą na kursie wykorzystasz natychmiast w swojej praktyce.

Kurs Terapii Behawioralnej to nowe, efektywne techniki uczenia, pomysły na pomoce edukacyjne, strategie na trudne zachowania, wzory arkuszy i kwestionariuszy do obserwacji dziecka, narzędzia do diagnozy poziomu rozwoju oraz wiele innych praktycznych korzyści.

Więcej informacji:
https://kurstrzystopniowy.pl/

Prowadzący:
Mgr Agnieszka Rajs Glazar
Mgr Teresa Mayer

Cena:
1050zł (350zł za moduł)

Termin szkolenia:
6-7-8 września 2019
4-5-6 październik 2019

Miejsce:
Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa
ul. Eustachiewicza 1
24-100 Puławy
tel: 534 633 324

ZAPISY PRZEZ —> FORMULARZ <—

Prosimy zapoznać się z regulaminem szkoleń  –> regulamin

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, o przetwarzanych danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz prowadzenia innych działań związanych z organizacją szkolenia – zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) wspomnianego Rozporządzenia. Państwa dane nie będą wykorzystywane do innych celów niż w/w.

Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielnia Socjalna INICJATYWA z siedzibą w Puławach, ul. Gościńczyk 5/9; 24-100 Puławy; KRS 0000492000.

Informujemy o prawie dostępu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://inicjatywa.pulawy.pl/testimonials/positive-impact/
0
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne