III stopniowy kurs terapii behawioralnej

45 godzin praktycznego szkolenia pod okiem doświadczonych praktyków.

ZAPISY PRZEZ —> FORMULARZ <—

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów – nauczycieli, logopedów, psychologów, terapeutów i innych specjalistów jak również dla studentów kierunków związanych z działalnością oświatową i terapeutyczną.

W szkoleniu mogą również uczestniczyć rodzice dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania oraz z trudnościami związanymi z nauką i zachowaniem w szkole lub przedszkolu i w domu na co dzień.

  • Chcesz mieć sposób na trudne zachowania?
  • Chcesz nauczyć się rozwiązywać problemy z krzykiem, padaniem na podłogę, odmawianiem jedzenia i niechęcią do nauki?
  • Chcesz nauczyć dziecko z ASD mówić i bawić się, kolorować i pisać, myć zęby i ręce, samodzielnie chodzić do toalety i samodzielnie zasypiać?
  • Chcesz pomóc dziecku opanować złość, agresję i autoagresję, przezwyciężyć napady lęku i paniki, radzić sobie z sensoryzmami?

POMOŻEMY CI ROZWIĄZAĆ TE PROBLEMY!!!

  • Damy Ci gotowe rozwiązania na wiele problemów związanych z uczeniem i wychowaniem dzieci z ASD.
  • Przedstawimy szczególne przypadki i omówimy strategie reagowania w trudnych sytuacjach życiowych.
  • Wiedzę zdobytą na kursie wykorzystasz natychmiast w swojej praktyce.

Kurs Terapii Behawioralnej to nowe, efektywne techniki uczenia, pomysły na pomoce edukacyjne, strategie na trudne zachowania, wzory arkuszy i kwestionariuszy do obserwacji dziecka, narzędzia do diagnozy poziomu rozwoju oraz wiele innych praktycznych korzyści.

Więcej informacji:
https://kurstrzystopniowy.pl/

Prowadzący:
Mgr Agnieszka Rajs Glazar
Mgr Teresa Mayer

Cena:
1050zł (350zł za moduł)

Termin szkolenia:
6-7-8 września 2019
4-5-6 październik 2019

Miejsce:
Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa
ul. Eustachiewicza 1
24-100 Puławy
tel: 534 633 324

ZAPISY PRZEZ —> FORMULARZ <—

Prosimy zapoznać się z regulaminem szkoleń  –> regulamin

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, o przetwarzanych danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz prowadzenia innych działań związanych z organizacją szkolenia – zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) wspomnianego Rozporządzenia. Państwa dane nie będą wykorzystywane do innych celów niż w/w.

Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielnia Socjalna INICJATYWA z siedzibą w Puławach, ul. Gościńczyk 5/9; 24-100 Puławy; KRS 0000492000.

Informujemy o prawie dostępu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

Comments are closed.