Czy muszę umieścić syna w szkole specjalnej?

Zgodnie z  art. 71b ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. uczniowie niepełnosprawni wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Wybór placówki, do której będzie uczęszczać dziecko, zależy od decyzji rodziców. Niezależnie od placówki, zalecenia zapisane w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego bezwzględnie muszą być realizowane.

Comments are closed.