Czy muszę umieścić syna w szkole specjalnej?

Zgodnie z  art. 71b ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. uczniowie niepełnosprawni wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Wybór placówki, do której będzie uczęszczać dziecko, zależy od decyzji rodziców. Niezależnie od placówki, zalecenia zapisane w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego bezwzględnie muszą być realizowane.

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://inicjatywa.pulawy.pl/testimonials/positive-impact/
0
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne