Szkolenie PECS Poziom 1 – szkolenie dwudniowe

To intensywne dwudniowe szkolenie ma na celu nauczenie uczestników teorii PECS, oraz protokołów, jak wprowadzić skutecznie sześć faz PECS.

PECS służy do szybkiego nauczenia umiejętności porozumiewania się osoby, które nie posiadają funkcjonalnej mowy. PECS promuje komunikację w różnorodnych w sytuacjach społecznych i nie wymaga długiego wcześniejszego treningu. Trening w PECS zaczyna się od nauki spontanicznego proszenia o pożądane rzeczy a później przechodzi w kierunku nauki dodatkowych funkcji porozumiewania się takich jak odpowiadanie na pytania oraz komentowanie. Dodatkowym atrybutem PECS jest to, że wśród dzieci w wieku przedszkolnym z autyzmem i innymi pokrewnymi zaburzeniami notuje się duży odsetek dzieci, które nabywają niezależną mowę. Poprzez prezentację prowadzącego, przykłady z filmami video oraz dzięki okazjom do praktyki, uczestnicy dowiedzą się jak wdrażać sześć faz PECS wraz z atrybutami. Po takim szkoleniu uczestnicy wyjdą z pełnym zrozumieniem jak skutecznie wprowadzać PECS u osób z autyzmem, innymi pochodnymi zaburzeniami rozwojowymi i/lub ograniczonymi umiejętnościami porozumiewania się.

Czego się dowiesz:
• Poznasz kluczowe komponenty do stworzenia i zaprojektowania skutecznego środowiska edukacyjnego
• Poznasz różne strategie tworzenia wielu okazji do komunikacji
• Poznasz zależność między PECS a tradycyjnymi metodami szkolenia w zakresie komunikacji
• Jak wprowadzić wszystkie sześć faz PECS przy wykorzystaniu behawioralnej orientacji analitycznej
• Kryteria przejścia z PECS do innej metody komunikacji

Termin: 24-25 października 2020

Czas szkolenia (13 godzin zegarowych/ 2 dni)
Dzień 1:
8:30 – 9:00 rejestracja uczestników
9:00-16:30 szkolenie
przewidziane są dwie przerwy piętnastominutowe

Dzień 2:
9:00-16:30 szkolenie
przewidziane są dwie przerwy piętnastominutowe

Szkolenie prowadzone przez Pyramid Educational Consultants of Poland www.pecs-poland

Zapisy przez FORMULARZ

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://inicjatywa.pulawy.pl/testimonials/positive-impact/
0
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne