Ogłoszenie o naborze na stanowisko rehabilitanta

Centrum Diagnozy i Terapii „ INICJATYWA” w Puławach
ogłasza rekrutację na stanowisko rehabilitant
w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych
przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach

 

CV proszę przesyłać pod wskazany adres email:

centruminicjatywa@gmail.com

Termin składania zgłoszeń – 27.04.2021

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko rehabilitanta

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Comments are closed.