Ogłoszenie o naborze na stanowisko rehabilitanta

Centrum Diagnozy i Terapii „ INICJATYWA” w Puławach
ogłasza rekrutację na stanowisko rehabilitant
w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych
przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach

Zgłoszenia prosimy składać w zamkniętej kopercie w CTiD Inicjatywa, ul. Eustachiewicza 1 w Puławach.

Termin składania zgłoszeń – 11.03.2022

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko rehabilitanta

Comments are closed.