Beata Uzdowska

Wykształcenie: Doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki. Absolwentka dwóch kierunków studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – Pedagogiki oraz Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich: „Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce”, realizowanych w ramach projektu „Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL”. Ukończyła studia magisterskie na KUL z zakresu Pedagogiki, specjalność: Psychopedagogika specjalna z logopedią.
Doświadczenie: Uczestniczyła w 6-miesięcznym stażu naukowo-dydaktycznym w International Institute Zittau/Technical University Dresden.
Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w MOPS (prowadzenie konsultacji pedagogicznych z rodzicami, praca pedagogiczna z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, prowadzenie zajęć edukacyjnych i integracyjnych w klubach środowiskowych), prowadząc zajęcia dla studentów pedagogiki (m.in. praca z tekstem i elementy biblioterapii w kształceniu specjalnym), a także realizując praktyki zawodowe (przedszkole integracyjne; dzienny dom pomocy społecznej, dzienny ośrodek adaptacyjny; ognisko wychowawcze, placówka opiekuńczo-wychowawcza; kolonie letnie dla dzieci) oraz uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych, szkoleniach i warsztatach.Obszar zainteresowań naukowych: pedagogika prenatalna, przedszkolna, specjalna, biblioterapia i jej zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Cechuje ją ciągła chęć doskonalenia, rozwoju zawodowego, podnoszenia swoich kwalifikacji.
O sobie: Motto życiowe:„nigdy nie spoczywaj na laurach”.
“W pracy największą radość przynosi mi obserwowanie progresywnych zmian, postępów, jakie dzieci czynią każdego dnia. Każdy najmniejszy sukces dziecka jest dla mnie osobistą nagrodą, a jednocześnie motorem napędzającym do dalszego działania. Prywatnie jestem szczęśliwą kobietą, żoną i mamą. W wolnych chwilach rozwiązuje krzyżówki.”

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://inicjatywa.pulawy.pl/testimonials/positive-impact/
0
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne