Artur Lewkowicz

Absolwent pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, specjalność – pedagogika socjalna i resocjalizacyjna. Doświadczenie zdobywał w świetlicy środowiskowej jako wychowawca pracując z dziećmi i młodzieżą, także jako wychowawca i kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży – wolontariat. Trener Zastępowania Agresji i Umiejętności Społecznych, wciąż podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Studia podyplomowe ( w trakcie) – Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Ukończył szkolenia: VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii, LEGO®TUS, Terapia Ręki I i II stopnia, Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się AAC – szkolenie podstawowe I stopień, Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – Metoda Carole Sutton. Ukończył kurs pt. “Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?” oraz warsztaty “Wykorzystanie metody Child Space i Feldenkraisa do pracy z osobami z różnymi dysfunkcjami ruchowymi i neurologicznymi” i “Logogłoski – ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek”.

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://inicjatywa.pulawy.pl/testimonials/positive-impact/
0
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne