Anna Kramek

Wykształcenie: pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II o specjalności szkolnej z elementami terapii pedagogicznej. Aktualnie poszerza swoje kwalifikacje o pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
Doświadczenie: praktyki studenckie, praca jako wychowawca kolonijny, w tym na obozach tematycznych, np. artystycznym oraz prowadząc gromadę zuchową. Poza kursami związanymi ściśle z kierunkiem studiów ukończyła warsztaty z dramy, kurs pierwszej pomocy.
O sobie: “W pracy z dziećmi najbardziej lubię ich radość z osiągania samodzielności.”