Magdalena Bury-Kamińska

Absolwentka psychologii – specjalność kliniczna i neuropsychologiczna oraz logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Edukacje kontynuuje na studiach doktoranckich.
Pracuje również jako asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu psychologii klinicznej dziecka, neuropsychologii i psychoonkologii.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Klinice Psychiatrycznej w Lublinie, Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie, Studenckiej Poradni Logopedycznej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Lublinie. Aktywna wolontariuszka i terapeutka w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi.
W pracy specjalizuje się w pracy zachowaniami trudnymi u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi bazując na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ).
Swoją wiedzę i doświadczenie pogłębia na wielu specjalistycznych kursach i szkoleń, m.in. z zakresu Terapii behawioralnej w teorii i praktyce (3-modułowy kurs bazowy), Technik SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi, Technik SAZ w pracy z osobą przejawiająca trudne zachowania, VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii, Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu, Racjonalnej Terapii Zachowania, Trudnych zachowań przedszkolaka. Strategii poznawczo-behawioralnych w pracy z trudnymi zachowaniami dzieci przejawiających problemy rozwojowe, Dialogu Motywującego, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Neurorozwojowych Badań Diagnostycznych, Języka migowego-1st., Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, Uszkodzeń narządu słuchu – programowania terapii logopedycznej. Wykorzystywania elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji oraz elementów Metody Krakowskiej (Metody wywoływania głosek, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®).
Jest również współautorką serii publikacji terapeutycznych „Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych”:
Część 1 – Jak rozpoczynać i kończyć rozmowę?, Część 2 – Jak rozmawiać z ludźmi? , Część 3 – Jak prosić i rozkazywać?, Część 4 – Jak się przedstawiać?, Część 5 – Jak dziękować? oraz Część 6 – Jak przepraszać?, a także książki terapeutycznej dedykowanej dzieciom i ich rodzicom: Trenuj mózg z Neuronkiem. Jesienne przygody w Neuronkowym Lesie.
Do swoich sukcesów może zaliczyć również autorstwo bądź współautorstwo artykułów w recenzowanych czasopismach bądź monografiach naukowych dotyczących problematyki występowania zmian poznawczych u pacjentów z chorobą nowotworową, behawioralnego podejścia do kształtowania komunikacji, dwutorowego programowania terapii logopedycznej z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC).

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://inicjatywa.pulawy.pl/testimonials/positive-impact/
0
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne