Magdalena Bury-Kamińska

Absolwentka psychologii – specjalność kliniczna i neuropsychologiczna oraz logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Edukacje kontynuuje na studiach doktoranckich.
Pracuje również jako asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu psychologii klinicznej dziecka, neuropsychologii i psychoonkologii.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Klinice Psychiatrycznej w Lublinie, Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie, Studenckiej Poradni Logopedycznej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Lublinie. Aktywna wolontariuszka i terapeutka w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi.
W pracy specjalizuje się w pracy zachowaniami trudnymi u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi bazując na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ).
Swoją wiedzę i doświadczenie pogłębia na wielu specjalistycznych kursach i szkoleń, m.in. z zakresu Terapii behawioralnej w teorii i praktyce (3-modułowy kurs bazowy), Technik SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi, Technik SAZ w pracy z osobą przejawiająca trudne zachowania, VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii, Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu, Racjonalnej Terapii Zachowania, Trudnych zachowań przedszkolaka. Strategii poznawczo-behawioralnych w pracy z trudnymi zachowaniami dzieci przejawiających problemy rozwojowe, Dialogu Motywującego, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Neurorozwojowych Badań Diagnostycznych, Języka migowego-1st., Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, Uszkodzeń narządu słuchu – programowania terapii logopedycznej. Wykorzystywania elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji oraz elementów Metody Krakowskiej (Metody wywoływania głosek, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®).
Jest również współautorką serii publikacji terapeutycznych „Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych”:
Część 1 – Jak rozpoczynać i kończyć rozmowę?, Część 2 – Jak rozmawiać z ludźmi? , Część 3 – Jak prosić i rozkazywać?, Część 4 – Jak się przedstawiać?, Część 5 – Jak dziękować? oraz Część 6 – Jak przepraszać?, a także książki terapeutycznej dedykowanej dzieciom i ich rodzicom: Trenuj mózg z Neuronkiem. Jesienne przygody w Neuronkowym Lesie.
Do swoich sukcesów może zaliczyć również autorstwo bądź współautorstwo artykułów w recenzowanych czasopismach bądź monografiach naukowych dotyczących problematyki występowania zmian poznawczych u pacjentów z chorobą nowotworową, behawioralnego podejścia do kształtowania komunikacji, dwutorowego programowania terapii logopedycznej z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC).