Katarzyna Prochacka

Absolwentka Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
specjalności: Tyflopedagogika oraz Oligofrenopedagogika.
Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej na Kujawsko-Pomorskiej Wyższej Szkole w Bydgoszczy oraz studia z zakresu Socjoterapii w wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy jako pedagog specjalny oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego w przedszkolach integracyjnych w Lublinie, a także w ramach licznych wolontariatów.
Ukończyła specjalistyczne kursy z zakresu Metody Marianny i Christophera Knillów, pracy z dzieckiem z cukrzycą w placówkach oświatowych oraz kurs nauki Systemu Językowo- Migowego na poziomie elementarnym KSS-3. Przez wiele lat aktywnie działała w Zrzeszeniu Osób Niepełnosprawnych ALTER IDEM w Lublinie. Obecnie współpracuje z Fundacją Mam Marzenie i bierze udział w spełnianiu marzeń podopiecznych.