Elżbieta Krześniak

Wykształcenie: absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej
w Lublinie o specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej, Pedagogika opiekuńcza z pedagogiką resocjalizacyjną, pedagogika resocjalizacyjna –studia magisterskie, a także absolwentka Pedagogiki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w specjalności: pedagogika pracy socjalnej. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych na kierunku: Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Doświadczenie: praktyki w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domu dziecka, a także jako wychowawca na koloniach dla dzieci i młodzieży. Chętnie poszerza swoje wiadomości i umiejętności uczestnicząc w ciekawych kursach i szkoleniach.
O sobie: Praca z dziećmi jak również młodzieżą zawsze mnie fascynowała, stała się moją pasją. Dzieci nie mają czasu żeby tracić ich czas, dlatego daję z siebie jak najwięcej w codziennej pracy z nimi. Staram się aby dzieci czuły, wiedziały, że są dla mnie ważne, że mogą na mnie liczyć.

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://inicjatywa.pulawy.pl/testimonials/positive-impact/
0
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne