Elżbieta Krześniak

Wykształcenie: absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej
w Lublinie o specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej, Pedagogika opiekuńcza z pedagogiką resocjalizacyjną, pedagogika resocjalizacyjna –studia magisterskie, a także absolwentka Pedagogiki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w specjalności: pedagogika pracy socjalnej. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych na kierunku: Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Doświadczenie: praktyki w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domu dziecka, a także jako wychowawca na koloniach dla dzieci i młodzieży. Chętnie poszerza swoje wiadomości i umiejętności uczestnicząc w ciekawych kursach i szkoleniach.
O sobie: Praca z dziećmi jak również młodzieżą zawsze mnie fascynowała, stała się moją pasją. Dzieci nie mają czasu żeby tracić ich czas, dlatego daję z siebie jak najwięcej w codziennej pracy z nimi. Staram się aby dzieci czuły, wiedziały, że są dla mnie ważne, że mogą na mnie liczyć.