Bartosz Radomski

Technik masażu leczniczego dla niewidomych w Laskach. Doświadczenie zdobył podczas wolontariatu w Centrum Wczesnego Wspomagania Dziecka Niewidomego w Sobieszewie oraz praktyk w Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Obecnie student fizjoterapii. Prywatnie zawodnik lubelskiej drużyny Start Lublin w goalballa.