Aldona Osek

Wykształcenie: studia pedagogiczne: specjalności- oligofrenopedagogika, edukacja specjalna i wczesnoszkolna, logopedia.
Doświadczenie: praktyki studenckie oraz praca jako nauczyciel w placówkach oświatowych.
O sobie: “Przygodę z „Małymi Odkrywcami” rozpoczęłam w październiku 2018r. Spółdzielnia Socjalna „Inicjatywa” dała mi perspektywę rozwoju, zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności. Praca nauczyciela daje mi satysfakcję oraz możliwość wspierania dzieci na początku ich przygody edukacyjnej, której towarzyszy radość poznawania świata. Praca z dziećmi jest dla mnie codziennym wyzwaniem i doskonaleniem samej siebie.”