W Spółdzielni Socjalnej pracuję od października 2017 r. Na co dzień wspieram nauczycieli w przygotowaniu zajęć dydaktycznych  oraz otaczam opieką dzieci podczas spacerów i swobodnych zabaw. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości.
Read more
Wykształcenie: pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II o specjalności szkolnej z elementami terapii pedagogicznej. Aktualnie poszerza swoje kwalifikacje o pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną. Doświadczenie: praktyki studenckie, praca jako wychowawca kolonijny, w tym na obozach tematycznych, np. artystycznym oraz prowadząc gromadę zuchową. Poza kursami 
Read more
Wykształcenie: absolwentka Pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; specjalności: Pedagogika Wczesnoszkolna i Korekcyjna oraz Pedagogika Przedszkolna Doświadczenie: praktyki pedagogiczne w Szkołach Podstawowych, Przedszkolach i Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Chętnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach. Ukończyła m.in. kurs Metody Dobrego Startu 
Read more
Wykształcenie: pedagogika ogólna i pedagogika specjalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, specjalności: terapia pedagogiczna i surdopedagogika, pedagogika osób z autyzmem. Ważny jest dla mnie rozwój osobisty dlatego podjęłam w tym roku podjęłam studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała 
Read more
Wykształcenie: Doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki. Absolwentka dwóch kierunków studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – Pedagogiki oraz Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich: „Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce”, realizowanych w ramach projektu „Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL”. Ukończyła studia magisterskie na 
Read more
Wykształcenie: studia na kierunkach Nauki o Rodzinie oraz Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie Doświadczenie: praktyki w przedszkolu oraz szkole podstawowej O sobie: “W pracy z dziećmi stawiam na indywidualne podejście.”
Read more
Wykształcenie: absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie o specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej, Pedagogika opiekuńcza z pedagogiką resocjalizacyjną, pedagogika resocjalizacyjna –studia magisterskie, a także absolwentka Pedagogiki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w specjalności: pedagogika 
Read more
Wykształcenie: Absolwentka Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: specjalności- tyflopedagogika i oligofrenopedagogika. Aktualnie podwyższa swoje kwalifikacje o studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała podczas praktyk pedagogicznych w przedszkolach i szkołach. Ukończyła szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, Terapia Behawioralna- 
Read more
Wykształcenie: Absolwentka Pedagogiki oraz Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: specjalności- oligofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna, opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną. Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk studenckich oraz wolontariatów na różnych szczeblach edukacji dzieci i młodzieży. Odbyła staż w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie oraz 
Read more
Wykształcenie: Absolwentka trzech kierunków studiów na KUL – pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki rodziny z poradnictwem pedagogicznym oraz pedagogiki specjalnej z ukierunkowaniem na osoby z autyzmem. Nauczycielka w dalszym ciągu łączy pracę naukową z pracą zawodową. Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wyjazdów rekolekcyjnych, kolonijnych, praktyk 
Read more
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne
2017-03-13T11:54:16+01:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
0
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne