SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego postępowania dotyczącego zatrudnienia w formie umowy zlecenie terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Puławach w ramach Projektu Bezpieczna Przystań Vigor współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020.zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu w/w przedmiotu zamówienia.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

Proszę o przesłanie wyceny na adres mailowy centruminicjatywa@gmail.comlub dostarczenie do Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa w Puławach ul. Eustachiewicza 1, 24-100 Puławy w godz. od 7:00-15:00 w terminie do  26.07.2019r.

 

oszacowanie na terapeutę

Comments are closed.