Rodzicu znaj swoje prawa!

To już było drugie podejście do tematu konferencji/szkolenia o prawach rodziców: „Prawa w opiece i edukacji dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera”.

Plakat Puławy 13.01.2015Spotkanie 10 lutego w Lublinie było okazją do posłuchania i podyskutowania z dwiema osobami od lat zaangażowanymi w pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Ponad 5 godzinne spotkanie opierało się głównie na wymianie doświadczeń i wskazówkach co robić, kiedy ma się już w ręku diagnozę. Postaram się bardzo streścić trzy najważniejsze elementy.
Po pierwsze – SUO. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze, na wieść o których rodzice często robią duże oczy ( a pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej jeszcze większe). SUO powinno być pierwszym krokiem dla rodzica, aby jak najszybciej zapewnić wsparcie dziecku oraz zmniejszyć miesięczne koszty terapii.
Po drugie – ośrodek/terapeuta prowadzący dziecko. Rodzic, który dostaje do ręki diagnozę nie wie co dalej i nie możemy od niego wymagać, aby taką wiedzę posiadał. Idealnym rozwiązaniem byłoby stworzenie sieci ośrodków pierwszego kontaktu, które nie tyle zajmują się prowadzeniem terapii dziecka, a wsparciem rodzica, doradztwem i są swoistą bazą informacji o placówkach, przepisach i przywilejach.
Pod trzecie – zalecenia w orzeczeniu/opinii to nie są sugestie. Zapisane przez poradnię „zalecenia” to wytyczne jak należy pracować z dzieckiem. Rodzic ma prawo wymagać od placówki gdzie uczęszcza dziecko realizowania tych zapisów. Co w przypadku braku kadry/zaplecza/pomocy/sprzętu? Ośrodek gdzie uczęszcza dziecko ma obowiązek zapewnić zajęcia zapisane w zaleceniach (nawet jeżeli będzie to delfinoterapia). Jeżeli nie posiada kwalifikacji lub innych możliwości może opłacić takie zajęcia w zewnętrznej firmie.
2016-02-11 10.50.05-1
Paweł Romański
Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://inicjatywa.pulawy.pl/testimonials/positive-impact/
0
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne