Przedsiębiorstwo Społeczne +

 

Spółdzielnia Socjalna INICJATYWA realizowała zadania dotyczące wsparcia zatrudnienia i wsparcia bieżącego

w ramach Umowy A nr 308A/DES/PS+/2023

„PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE +”

na lata 2023-2025

finansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Umowa z dnia: 05.12.2023 r.
Wartosć finansowania: 74000.00


W ramach wsparcia zostały zakupione materiały promocyjne, materiały biurowe, reklama w lokalnych mediach oraz zestaw mebli do sal przedszkolnych. Wsparcie obejmowało również obsługę księgową oraz wynagrodzeń dla 5 pracowników.

Comments are closed.