Picture Exchange Communication System

PECS (Picture Exchange Communication System) jest jedną z metod ukierunkowanych na rozwijanie inicjowania zachowań komunikacyjnych w naturalnych warunkach. To system komunikowania przez wymianę obrazkową.

Celem tej metody jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności porozumiewania się u dzieci, które nie potrafią komunikować się za pomocą mowy, gestów lub mimiki. Uważana jest za skuteczniejszą od innych w nauce komunikacji osób autystycznych, szczególnie tych nisko funkcjonujących, z tego względu, że nie wymaga umiejętności nawiązywania kontaktu wzrokowego oraz naśladownictwa. Procedury PECS umożliwiają szybkie wycofywanie podpowiedzi słownych, przez co wzmacnia się motywację do samodzielnej komunikacji. W metodzie PECS dziecko uczone jest spontanicznego wyrażania swoich potrzeb za pomocą symbolu, obrazka reprezentującego konkretny przedmiot lub aktywność. W metodzie stosuje się książki komunikacyjne zawierające symbole lub zdjęcia dostosowywane do indywidualnych możliwości użytkownika.

Założenia metody PECS bazują na zasadach stosowanej analizy zachowania, a szczególnie na analizie zachowań werbalnych B.F. Skinnera. Zachowania komunikacyjne są nauczane za pomocą stosowania procedur podpowiadania (i ich wycofywania) oraz strategii wzmacniania. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych za pomocą PECS składa się z sześciu faz:

  1. Polega na nauczeniu dziecka wymiany symbolu na konkretne, wysoce pożądane przedmioty lub aktywności.
  2. Uczymy dziecka pokonywania odległości oraz wytrwałości do osiągnięcia pożądanego celu.

III. Nauka różnicowania symboli, gdzie początkowo dziecko wybiera spośród dwóch rzeczy – preferowanej i mało interesującej, następnie uczy się różnicować dwie i więcej ikony wzmocnień.

  1. Wprowadzenie paska zdaniowego w książce komunikacyjnej, mającego na celu naukę budowania zdań.
  2. Reagowanie wyrażeniem prośby – odpowiadanie na pytanie „Co chcesz?”
  3. Komentowanie.

Jak widać powyżej, dzięki zastosowaniu PECS, osoba mająca trudności z mową i komunikacją, ma szansę nabyć umiejętności w obszarze językowym (rozwija słownik, rozumienie, uczy się budowania zdań), uczy się funkcjonalnej komunikacji w wielu różnych sytuacjach i miejscach, przede wszystkim w naturalnych warunkach, w czasie interakcji społecznych, co pozwoli wykorzystać ten system do realizacji swoich potrzeb i celów. Część użytkowników PECS z czasem skutecznie przechodzi na komunikację werbalną.

 

Ilona Cebula-Jędrak

 

Bibliografia:

Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem pod red. B.B.Kaczmarek i A. Wojciechowskiej, Kraków 2015r.

www.pecs-poland.com

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://inicjatywa.pulawy.pl/testimonials/positive-impact/
0
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne