Nowinki terapeutyczne w Inicjatywie – Dr Neuronowski®

Na czym polega?
Jest to specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone do stosowania w celach terapeutycznych, pozwala na łagodzenie i kompensowanie skutków niepełnosprawności, związanych z deficytami w obszarze mowy i innych funkcji poznawczych. Dzieci, młodzież, czy dorośli pracują na specjalnie przeznaczonym do tego sprzęcie – tablecie razem ze słuchawkami.

Jak jest zbudowany?
Dr Neuronowski® składa się z 9 modułów zawierających 46 bazowych gier komputerowych usprawniających poszczególne funkcje poznawcze tj. świadomość fonologiczną, słuch fonematyczny, rozumienie mowy, sekwencjonowanie dźwięków, a także pamięć, szybkość reagowania, uwagę i funkcje wykonawcze.

Dla kogo?
Program przeznaczony jest dla osób od 5-go roku życia do późnej starości. W szczególności dla osób, które mają problemy z pamięcią krótkotrwałą, długotrwałą; koncentracją; operacjami myślowymi jak obliczanie, planowanie; koordynacją wzrokowo-ruchową; szybkością reagowania; szybkim przetwarzaniem oraz uczeniem się nowych informacji; mową i językiem (tj. świadomością fonologiczną, sekwencjonowaniem dźwięków, słuchem fonematycznym);orientacją w czasie i przestrzeni.

Czy metoda jest skuteczna?
Program terapeutyczny Dr Neuronowski® powstał na skutek długoletnich badaniach Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie i bazuje na ok. 70 pracach eksperymentalnych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, także monografiach i rozdziałach w podręcznikach akademickich.

 

 

 

Bibliografia:
https://neuronowski.com/
Szelag, E., &Szymaszek, A. (2016). Dr Neuronowski—Pomysł na Bystry Umysł i Płynna Mowe. Usprawnianie zegara neuronalnego wspomaga moc naszego umysłu. Poznan: Harpo.

 

 

 

Opracowała:
Magdalena Bury-Kamińska

Comments are closed.