Mamo wyłącz to, proszę! – czyli, o niekorzystnych skutkach oglądania TV

Rozwój nowych technologii informacyjnych jest związany z coraz powszechniejszym i poważniejszym wpływem mass mediów na rozwój psychoruchowy dziecka. Czy jest to cena jaką musimy zapłacić za postęp cywilizacyjny?
Oddziaływania telewizji na dzieci można podzielić na przekaz bierny i czynny. Bierny zachodzi wówczas, gdy dziecko otwiera się na media w sposób niezamierzony np. gdy matka wykonuje prace domowe, a dziecko w tym czasie ogląda przypadkowe kanały telewizyjne i zamieszczane w nich treści.

O odbiorze czynnym mówimy, gdy maluchy oglądają programy telewizyjne specjalnie dla nich przeznaczone. Współcześnie oferta programowa telewizji jest adresowana do coraz młodszych odbiorców, nawet do dzieci w wieku 3 lat.

Psychologowie alarmują, że programy telewizyjne przyswajane przez dziecko w sposób bierny mogą wywoływać u dziecka lęk, pozbawiać go poczucia bezpieczeństwa i modelować agresywne wzorce zachowań. Naukowcy nie są jednak w stanie potwierdzić powiązania między fobiami a obrazami prezentowanymi w TV.

Wpływ mediów na rozwój poznawczy dziecka jest w dużym stopniu zdeterminowany przez stopień zrozumienia przez dziecko przekazu płynącego z telewizji. Badania dowodzą, że dzieci zaczynają świadomie odbierać media już w wieku 12 miesięcy i są w stanie naśladować to, co widzą w telewizji.

Należy podkreślić, że dzieci uczą się przede wszystkim na podstawie naśladownictwa. Stąd można wnioskować, że długotrwałe oglądanie programów telewizyjnych nasyconych zachowaniami agresywnymi i aktami przemocy może być jedną z przyczyń pojawiających się u dzieci zachowań aspołecznych tzw. trudnych.

Dziecko, oglądając TV, czerpie z programów różnoraką wiedzę, która albo go rozwija albo przyczynia się do zakłóceń takich jak: nadpobudliwość, zaburzenia snu, niekontrolowane i nieadekwatne do sytuacji reakcje. Może być także przyczyną wad wzroku i słuchu. Długi czas oglądania TV nie przyczynia się do rozwijania przez dziecko aktywności własnej, której sprzyjają spotkania z innymi, ani do poszukiwania wiedzy. Oglądając TV, zawęża się żywy kontakt z rodzicami, rodzeństwem, rówieśnikami – z drugim człowiekiem.

Podsumowując, warto stwierdzić, że telewizja to nie tylko programy, które niekorzystnie wpływają na rozwój dziecka. W TV można znaleźć treści, które propagują wartości takie jak.: życzliwość, współczucie, hojność. I tutaj bardzo duża rola rodzica, aby umiejętnie dobierał ofertę programową dla swojego dziecka, a także aktywnie uczestniczył w oglądaniu i tłumaczeniu niezrozumiałych dla maluchów treści.

 

 

 

 

Bibliografia:
•    Grzegorzewska MK. Wpływ mass-mediów na dzieci., Studia humanistyczne 2008, t. 6.
•    Poznania G. Psychospołeczne skutki przemocy występujące w grach elektronicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2001, 63, z. 1-2

 

 

M. Bury

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://inicjatywa.pulawy.pl/testimonials/positive-impact/
0
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne