Mamo wyłącz to, proszę! – czyli, o niekorzystnych skutkach oglądania TV

Rozwój nowych technologii informacyjnych jest związany z coraz powszechniejszym i poważniejszym wpływem mass mediów na rozwój psychoruchowy dziecka. Czy jest to cena jaką musimy zapłacić za postęp cywilizacyjny?
Oddziaływania telewizji na dzieci można podzielić na przekaz bierny i czynny. Bierny zachodzi wówczas, gdy dziecko otwiera się na media w sposób niezamierzony np. gdy matka wykonuje prace domowe, a dziecko w tym czasie ogląda przypadkowe kanały telewizyjne i zamieszczane w nich treści.

O odbiorze czynnym mówimy, gdy maluchy oglądają programy telewizyjne specjalnie dla nich przeznaczone. Współcześnie oferta programowa telewizji jest adresowana do coraz młodszych odbiorców, nawet do dzieci w wieku 3 lat.

Psychologowie alarmują, że programy telewizyjne przyswajane przez dziecko w sposób bierny mogą wywoływać u dziecka lęk, pozbawiać go poczucia bezpieczeństwa i modelować agresywne wzorce zachowań. Naukowcy nie są jednak w stanie potwierdzić powiązania między fobiami a obrazami prezentowanymi w TV.

Wpływ mediów na rozwój poznawczy dziecka jest w dużym stopniu zdeterminowany przez stopień zrozumienia przez dziecko przekazu płynącego z telewizji. Badania dowodzą, że dzieci zaczynają świadomie odbierać media już w wieku 12 miesięcy i są w stanie naśladować to, co widzą w telewizji.

Należy podkreślić, że dzieci uczą się przede wszystkim na podstawie naśladownictwa. Stąd można wnioskować, że długotrwałe oglądanie programów telewizyjnych nasyconych zachowaniami agresywnymi i aktami przemocy może być jedną z przyczyń pojawiających się u dzieci zachowań aspołecznych tzw. trudnych.

Dziecko, oglądając TV, czerpie z programów różnoraką wiedzę, która albo go rozwija albo przyczynia się do zakłóceń takich jak: nadpobudliwość, zaburzenia snu, niekontrolowane i nieadekwatne do sytuacji reakcje. Może być także przyczyną wad wzroku i słuchu. Długi czas oglądania TV nie przyczynia się do rozwijania przez dziecko aktywności własnej, której sprzyjają spotkania z innymi, ani do poszukiwania wiedzy. Oglądając TV, zawęża się żywy kontakt z rodzicami, rodzeństwem, rówieśnikami – z drugim człowiekiem.

Podsumowując, warto stwierdzić, że telewizja to nie tylko programy, które niekorzystnie wpływają na rozwój dziecka. W TV można znaleźć treści, które propagują wartości takie jak.: życzliwość, współczucie, hojność. I tutaj bardzo duża rola rodzica, aby umiejętnie dobierał ofertę programową dla swojego dziecka, a także aktywnie uczestniczył w oglądaniu i tłumaczeniu niezrozumiałych dla maluchów treści.

 

 

 

 

Bibliografia:
•    Grzegorzewska MK. Wpływ mass-mediów na dzieci., Studia humanistyczne 2008, t. 6.
•    Poznania G. Psychospołeczne skutki przemocy występujące w grach elektronicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2001, 63, z. 1-2

 

 

M. Bury

Comments are closed.