Makaton, co to jest?

Program Językowy, czyli system prostych gestów i symboli graficznych. Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się (są stosowane symultanicznie z mową), służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany komunikat. Na Program (zakres podstawowy) składa się około 450 znaków podstawowych i około 7000 znaków uzupełniających, dodatkowych. Liczba ogólna gestów odpowiada ilości wszystkich pojęć i jest to około 7 500 znaków. Gestom zawsze towarzyszy poprawna, gramatyczna mowa. Oprócz znaków manualnych w Programie Językowym Makaton wykorzystywane są także symbole graficzne, z których korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania.

Dla kogo?

  • Dzieci i dorośli z trudnościami w komunikacji:

-niepełnosprawność intelektualna,

-niepełnosprawność fizyczna,

-autyzm,

-uszkodzenia zmysłów,

-specyficzne zaburzenia języka (afazja, dysartria)

 

  • Partnerzy komunikacji:

– rodzice/ opiekunowie

– rodzeństwo/ rówieśnicy

– specjaliści

  • Osoby dokonujące tłumaczeń

 

Zalety posługiwania się symbolami Makatonu:

– zwiększają rozumienie,

-dają możliwość zapisywania wypowiedzi,

-ułatwiają nauczanie języka (są wizualne),

-dostarczają kolejnego środka wyrazu,

-motywują,

-utrzymują zainteresowanie osoby,

-mogą być wykorzystywane samodzielnie,

-mogą być stosowane przez osoby nie znające systemu,

-mogą być łączone z innymi systemami AAC

Minusy:

biało-czarne symbole mogą być mniej atrakcyjne

-ograniczony zasób gestów

-niedostosowane do niepełnosprawnych ruchowo w znacznym stopniu

-uproszczony system, bez końcówek fleksyjnych

-często są mylone z symbolami języka migowego

 

 

PRZYKŁADOWE SYMBOLE:

PRZYKŁADOWE GESTY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilona Karman

 

Źródła:

-Materiały własne

– https://www.makaton.pl/

 

 

 

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://inicjatywa.pulawy.pl/testimonials/positive-impact/
0
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne