Co to jest AAC? Na czym polega dwutorowe programowanie komunikacji?

Ograniczenie naturalnej potrzeby porozumiewania się z drugim człowiekiem, która występuje u osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, może powodować nieharmonijny rozwój poznawczy, emocjonalny, czy społeczny. Dlatego w terapii zwraca się szczególną uwagę na stworzenie możliwości wyrażenia intencji komunikacyjnych np. za pomocą metod AAC (ang. Alternative and Augmentative Communication AAC).

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji to przekazywanie i odbieranie, czyli wymiana informacji pomiędzy osobami, bez względu na zastosowane środki (werbalne, niewerbalne). Alternatywne lub wspomagające środki komunikacji w postaci książek komunikacyjnych, syntezatorów mowy, gestów systemowych mają na celu umożliwić dziecku wyrażenie swoich potrzeb w przypadku, kiedy rozwój języka mówionego na danym etapie nie jest wystarczający.

DSC_3762

W takiej sytuacji bardzo często w terapii wykorzystuje się dwutorowe programowanie języka i komunikacji. Komunikacja symultaniczna  simultaneous communications, zwana również sim-com czy dwutorowym programowaniem terapii jest sposobem porozumiewania się z równoczesnym użyciem dwóch torów, środków komunikacji np. języka mówionego i wymiany obrazkowej. Jest to uzasadnione postępowanie, w przypadku, gdy trudno jest określić rokowania terapii ukierunkowanej wyłącznie na rozwój języka mówionego, a także kiedy rediagnoza wykazała nieefektywność dotychczasowych działań. Nieharmonijny rozwój dziecka powinny obligować terapeutów do holistycznego podejścia do terapii, szukania indywidualnych rozwiązań tak, aby uczniowie mogli wykazywać pełnię swoich możliwości i aktywnie funkcjonować w społeczeństwie.

lody

W Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa staramy się zwracać szczególną uwagę na umożliwienie naszym podopiecznym skutecznego porozumiewania się, nie tylko na zajęciach logopedycznych ale również pedagogicznych, psychologicznych, fizjoterapii w przedszkolu i w domu. W ramach akcji Bez Barier zapraszamy do współpracy różne miejsca użytku publicznego. Wiedząc jak istotne jest wykorzystywanie nabytych możliwości komunikacyjnych w różnych okolicznościach, często organizujemy ćwiczenia komunikacyjne w sklepie, u fryzjera, w lodziarni, garmażerce. Dzieci komunikują się za pomocą języka mówionego, bądź mowa jest wspomagana paskiem zdaniowym zbudowanym z symboli, syntezatorem mowy aby komunikacja była efektywniejsza. Jesteśmy bardzo wdzięczni za cierpliwość, okazaną sympatię,  oraz zrozumienie dla potrzeb komunikacji najmłodszych klientów.

 

 

Anna Gajda

Literatura:

  1. Grycman, B.B. Kaczmarek: Podręczny słownik terminów AAC
  2. Lechowicz: Komputerowe wspomaganie procesu komunikacji niewerbalnej dzieci z wieloraką niepełnosprawnością
  3. BURY-KAMIŃSKA, A. GAJDA : Behawioralne podejście do kształtowania komunikacji [w:] Rehabilitacja neuropsychologiczna. Ujęcie holistyczne. Red. E.M. Szepietowska, B. Daniluk
Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://inicjatywa.pulawy.pl/testimonials/positive-impact/
0
Inicjatywa - poradnia logopedyczna, fizjoterapia, terapia si, przedszkole specjalne