Co to jest AAC? Na czym polega dwutorowe programowanie komunikacji?

Ograniczenie naturalnej potrzeby porozumiewania się z drugim człowiekiem, która występuje u osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, może powodować nieharmonijny rozwój poznawczy, emocjonalny, czy społeczny. Dlatego w terapii zwraca się szczególną uwagę na stworzenie możliwości wyrażenia intencji komunikacyjnych np. za pomocą metod AAC (ang. Alternative and Augmentative Communication AAC).

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji to przekazywanie i odbieranie, czyli wymiana informacji pomiędzy osobami, bez względu na zastosowane środki (werbalne, niewerbalne). Alternatywne lub wspomagające środki komunikacji w postaci książek komunikacyjnych, syntezatorów mowy, gestów systemowych mają na celu umożliwić dziecku wyrażenie swoich potrzeb w przypadku, kiedy rozwój języka mówionego na danym etapie nie jest wystarczający.

DSC_3762

W takiej sytuacji bardzo często w terapii wykorzystuje się dwutorowe programowanie języka i komunikacji. Komunikacja symultaniczna  simultaneous communications, zwana również sim-com czy dwutorowym programowaniem terapii jest sposobem porozumiewania się z równoczesnym użyciem dwóch torów, środków komunikacji np. języka mówionego i wymiany obrazkowej. Jest to uzasadnione postępowanie, w przypadku, gdy trudno jest określić rokowania terapii ukierunkowanej wyłącznie na rozwój języka mówionego, a także kiedy rediagnoza wykazała nieefektywność dotychczasowych działań. Nieharmonijny rozwój dziecka powinny obligować terapeutów do holistycznego podejścia do terapii, szukania indywidualnych rozwiązań tak, aby uczniowie mogli wykazywać pełnię swoich możliwości i aktywnie funkcjonować w społeczeństwie.

lody

W Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa staramy się zwracać szczególną uwagę na umożliwienie naszym podopiecznym skutecznego porozumiewania się, nie tylko na zajęciach logopedycznych ale również pedagogicznych, psychologicznych, fizjoterapii w przedszkolu i w domu. W ramach akcji Bez Barier zapraszamy do współpracy różne miejsca użytku publicznego. Wiedząc jak istotne jest wykorzystywanie nabytych możliwości komunikacyjnych w różnych okolicznościach, często organizujemy ćwiczenia komunikacyjne w sklepie, u fryzjera, w lodziarni, garmażerce. Dzieci komunikują się za pomocą języka mówionego, bądź mowa jest wspomagana paskiem zdaniowym zbudowanym z symboli, syntezatorem mowy aby komunikacja była efektywniejsza. Jesteśmy bardzo wdzięczni za cierpliwość, okazaną sympatię,  oraz zrozumienie dla potrzeb komunikacji najmłodszych klientów.

 

 

Anna Gajda

Literatura:

  1. Grycman, B.B. Kaczmarek: Podręczny słownik terminów AAC
  2. Lechowicz: Komputerowe wspomaganie procesu komunikacji niewerbalnej dzieci z wieloraką niepełnosprawnością
  3. BURY-KAMIŃSKA, A. GAJDA : Behawioralne podejście do kształtowania komunikacji [w:] Rehabilitacja neuropsychologiczna. Ujęcie holistyczne. Red. E.M. Szepietowska, B. Daniluk
Comments are closed.